Tallinna Tehnikaülikool

Euroopa Liidu digitaalsete ökosüsteemide hindamine majanduslikest ja õiguslikest aspektidest (The Economic and Legal Evaluation of Digital Ecosystems in the EU; ELEDEEU)

Erasmus Plus logo

This project has received funding from the Erasmus+ Programme of the European Union Project No 611059-EPP-1-2019-1-EE-EPPJMO-MODULE

  • 1.09.2019–31.08.2022
  • Vastutavad täitjad: Kadri Männasoo ja Tanel Kerikmäe
  • Rahastus: 21 571,20 eurot

Projekti koduleht

ETIS

Projekti eesmärkideks on (1) Tõsta noorteadlaste (doktorantide) teadusvõimekust ning õpetamiskogemust EL digitaalsete ökonosüsteemide majandus- ja õigusküsimuste teemal; (2) Edendada akadeemilist uurimistööd ja publitseerimist EL digitaalse ökosüsteemi valdkonnas; (3) Populariseerida Euroopa Liidu digitaalse arenguga seotud uurimus- ja õppetööd, sh kaasates rahvusvahelisi üliõpilasi kolmandatest riikidest; (4) Interdistsiplinaarsete õppetöö moodulite, koolituste ja lühikursuste korraldamine EL digitaalse ökosüsteemi arengu ja hindamise valdkonnas.