Tallinna Tehnikaülikool

Meeste-naiste sissetulek ja rikkus: uuring ja praktiline veebiarendus mõistmaks soolist lõhe sissetulekus ja pensionis EU suurima soolise palgalõhega riigis, Eestis (Income, wealth and gender: study and practical web tool for understanding gender pay and pension gaps in Estonia - the country with biggest gender pay gap in EU; InWeGe)

•    2019–2020
•    Vastutav täitja: Tairi Rõõm
•    Rahastus 76 000 eurot

Facebook

InWeGe - meeste-naiste sissetulek ja rikkus - analüüsib meeste ja naiste palga- ja pensionilõhe Eestis - Euroopa suurima palgalõhega riigis - ning arendab tasuta ja tõenduspõhise veebiapplikatsiooni, mis võimaldab teha naistel informeeritud valikuid, olla edukam palgaläbirääkimistes ja vähendada soolist lõhe tuleviku pensionides. Projekt keskendub soolisele lõhele sissetulekutes ja rikkuses üle elutsükli. Veebiapplikatsioon tõstab teadlikkust palgalõhest.

Projektil on kolm eesmärki. Esiteks analüüsitakse soolist lõhe finants- ja pensionivarades keskendudes Eesti andmetele, kuid võrdluseks kasutatakse ka teiste Euroopa riikide andmeid. Teiseks analüüsib projekt seni käsitlemata faktorite mõju palgalõhele Eestis, sellisteks faktoriteks on ettevõtete innovaatiline tegevus ja üleminekuriigi taust. Kolmandaks arendatakse veebiaplikatsioon, mis võimaldab prognoosida turupalkasid ja tuleviku pensione nii meestele kui naistele. Projekti veab Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Eestis koostöös kahe ülikooliga, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga.

Projekti tulemiks on uuringud soolisest lõhest sissetulekus ja rikkuses ning veebiapplikatsioon. Veebiapplikatsiooni saavad kasutada kõik Eesti tööturul osalejad, kes soovivad võrrelda oma palka sama hariduse jm tööturul oluliste karakteristikutega isikute turupalkadega. Veebiapplikatsiooni kasutamine muudab Eesti tööturu avatumaks ja läbipaistvamaks, aitab naistel olla edukam läbirääkimistel, saavutada võrdset palka meestega ning aitab teha informeeritud otsuseid pensioni kogumisel - kuidas mõjutab madalam palk pensioni, kuidas mõjutab tööturult eemalolek pensioni jne. See aitab naistel ja poliitikateostajatel mõista selliste otsuste mõju tuleviku pensionile.