Tallinna Tehnikaülikool

Kvantitatiivsete MajandusUuringute Keskus (KMUK)

EESMÄRK

Majandusuuringud on tänapäeval üha andmemahukamad, teisalt esitab kaasaegsete andmeanalüüsi- ja simulatsioonimeetodite rakendamine suuremaid nõudmisi arvutusvõimsustele. Lisaks uute algandmete loomisele, sh eksperimentide või küsitluste teel, loob enamik empiirilisi uuringuid uusi, nö sünteetilisi andmeid. Sünteetilised andmed on kas teadlase enda või varasemas teaduskirjanduses toodud metoodika alusel arvutatud indikaatorid või muud sisukad arvnäitajaid. Suurandmete server ja töökoht võimaldavad teadlastel võtta ette ning tõhusamalt ellu viia andmemahtudelt ambitsioonikad projekte. 

TEGEVUSED

  • Koostöö Teadusarvutuste Keskusega (HPC, High Performance Computing Center), et võimestada uurimisgruppide teadustegevust, mis nõuab tööd suurte andmemahtudega või kõrge jõudlusega teadusarvutusi.
  • Erialase tarkvara kampus-litsentsid. 2021 aastast on soetatud STATA 17/MP kampus-litsents, mis on kasutatav kõigile UNI-ID omavatele töötajatele ja tudengitele.
  • Uurimisgruppe toetavad protsessid ja head praktikad kvantitatiivsete uuringute teadustaristu parimaks rakendamiseks.
  • Olemasoleva ja arendatava teadustaristu võimekuste ja kasutajate vajaduste konsolideerimine.

TIIM/KONTAKTID

Kadri Männasoo (mikroökonomeetria professor, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituut), kadri.mannasoo@taltech.ee

Tõnn Talpsepp  (kaasprofessor, Tallinna tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituut) tonn.talpsepp@taltech.ee

13. detsembril 2022 projekti seminari materjalid:

Palun tutvuge esialgse versiooniga kasutusjuhendist SIIT

21. aprillil 2022 toimunud projekti seminari materjalid

Allpool on toodud ürituse ettekannete esinejad ja slaidid

26. novembril 2021 toimunud projekti ürituse materjalid

Allpool on toodud ürituse ettekannete slaidid pdf-formaadis