Tallinna Tehnikaülikool

Kaitstud doktoritööd

Nimi Aasta Teema Juhendajad
Aaro Hazak 2008 Kapitali struktuur ja dividendiotsused jaotatud kasumi maksustamise tingimustes Enn Listra
Laivi Laidroo 2008 Börsiteadete olulisus, kvaliteet ja mõjutegurid Tallinna, Riia ning Vilniuse Börsil Enn Listra
Martti Randveer 2009 Rahapoliitika ülekandekanalid, majanduse paindlikkus ja Eesti rahasüsteemi tulevikuväljavaated Kaie Kerem
Kaire Põder 2010 Strukturaalsed lahendid sotsiaalsete lõksude vältimiseks: formaalsed ja mitteformaalsed institutsioonid Kaie Kerem, Alari Purju
Tõnn Talpsepp 2010 Investorite käitumine ning volatiilsuse asümmeetria  Karsten Staehr
Igor Novikov 2011 Balti riikide pangandussektorite krediidiriski determinandid Grigori Fainštein
Mari Avarmaa 2012 Kapitali struktuuri ja krediidipiirangute mõju ettevõtte majandustulemustele Baltimaade kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete näitel Aaro Hazak, Kadri Männasoo
Fabio Filipozzi 2012 Intressi ja valuutaturgude efektiivsus euroalal ning Kesk- ja Ida- Euroopas Karsten Staehr
Aleksei Netšunajev 2012 Majandusharusisene kaubandus Balti riikides: areng ja mõjutegurid Grigori Fainštein
Svetlana Raudonen 2014 Ettevõtte tulumaksu mõju välisinvesteeringutele: tõendid Euroopa Liidust Enn Listra, Andreas Freytag
Merike Kukk 2016 Esseed majapidamiste tarbimisest ja sissetulekute alaraporteerimisest Karsten Staehr
Peeter Maripuu 2017 Majanduse tsüklilisus, ettevõtete investeeringud ning finantsvõimekus: uurimistulemusi Kesk- ja Ida-Euroopa andmetel Kadri Männasoo, Aaro Hazak
Simona Ferraro 2018 Uurimusi haridus- ja tööjõuökonoomikast Karin Jõeveer, Karsten Staehr, Kaire Põder
Kristjan Liivamägi 2018 Haridus ja investori käitumine Tõnn Talpsepp, Mei Wang
Tarvo Vaarmets 2019 Investori otsused ja teekond aktsiaturuni Tõnn Talpsepp
Signe Rosenberg 2020 Uurimused kinnisvarast, rahapoliitikast ja tarbimisest Karsten Staehr, Merike Kukk, Lenno Uusküla
Raul Ruubel 2020 Tööajakorraldus ning efektiivne ajakasutus teadus- ja arendustegevuses Aaro Hazak, Kadri Männasoo
Natalia Levenko 2020 Ebakindlus ja mõõtmine makroökonoomikas Karsten Staehr
Svetlana Ridala 2021 Esseed keeleoskusest ja tööturu väljunditest Kadri Männasoo, Ott-Siim Toomet, Ants Aasma
Kersti Harkmann 2021 Uurimused volatiilsusest ja nakkuslikkusest finantsturgudel Karsten Staehr
Nicolas Andreas Reigl 2022 Esseed rakenduslikust makroökonoomikast, pangandusest ja finantsstabiilsusest Karsten Staehr, Lenno Uusküla
Mari-Liis Kukk 2022 Finantstulu pakkuv ühisrahastus: sotsiaalsed juured, kuid päris kaotused Laivi Laidroo, Mari Avarmaa
Triinu Tapver 2022 Uurimused pankade valitsemisest ja investeerimisfondide tulemuslikkusest Laivi Laidroo, Karin Jõeveer
Pavlo Illiashenko 2023 Esseesid käitumuslikust rahandusest: rahvuskultuur ja majanduslik populism Laivi Laidroo, Tõnn Talpsepp
Helery Tasane 2023 Institutsioonid ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsioonivõimekus Aaro Hazak, Kadri Männasoo

Simona Ferraro PhD Defence
Pildil Simona Ferraro kaitsmiskomisjoni liikmetega (vasakult  Tairi Rõõm, Mari Avarmaa, Merike Kukk, Simona Ferraro, Linas Tarasonis, Kristof de Witte, Aaro Hazak)