Tallinna Tehnikaülikool

TUTECON

TUTECON (Tallinn University of Technology Economic Research Series) on Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudis tehtud teadustöö põhjal valminud toimetiste (working paper) ja uurimuskokkuvõtete (research brief) sari. Toimetised on täispikkuses artiklid, mille eesmärk on levitada uurimustulemusi ja saada tagasisidet. Uurimuskokkuvõtted on lühiartiklid inglise või eesti keeles (kokkuvõttega mõlemas keeles), kus on toodud esialgsed uurimistulemused, küsitluste tulemused või majanduspoliitika alased kaastööd.

Kõik TUTECON-i publikatsioonid on leitavad siin.