Tallinna Tehnikaülikool

Üldinfo doktorantidele

Doktorant-nooremteadur

Mehaanika ja tööstustehnika instituudis avaneb 31. mail 2023 võimalus kandideerida doktorantuuri positsioonile uurimisteemal „Komposiidid kõrgentroopiakarbiidide baasil“ („High-entropy carbide based composites“). 

Juhendaja: Marek Tarraste (TalTech)
Kaasjuhendaja: Dr.-Ing. Lutz-Michael Berger (Fraunhofer IKTS)

asi


Keraamilis-metalsed komposiidid (kõvasulamid ja kermised) leiavad rakendust ekstreemsetes töötingimustes, kus materjal peab vastu pidama kõrgetele temperatuuridele, kulumisele ja muudele välistele mõjuritele. Töö motivatsioon tuleneb vajadusest leida alternatiive seni kasutatavatele materjalidele, vähendamaks Euroopa tööstuse sõltuvust toorainetest, mis on toksilisuse, kättesaadavuse ja/või laia kasutuse tõttu klassifitseeritud kriitilisteks (Critical Raw Materials). Uurimistöö toimub TalTech-i ja Saksamaa teadusarenduskeskuse Fraunhofer IKTS vahelise koostöö raames, mille eesmärgiks on välja töötada uudseid keraamilis-metalseid komposiite.

Kandideerima on oodatud kõik, kellel on magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad tehnika- või loodusteadustes. Kandideerida saavad ka tudengid, kes kaitsevad magistrikraadi käesoleval kevadel.

Doktorant-nooremteadur on alustav teadlane, kelle ülesanneteks on katseplaanide koostamine, laboratoorne eksperimentaalne töö, tulemuste analüüs, materjalide karakteriseerimine ning teadustöö tulemuste tutvustamine ja publitseerimine. Doktorantuuri ajal on võimalik osaleda rahvusvahelistel teaduskonverentsidel ja täienduskoolitustel ning käia praktiseerimas välisülikoolides ja teadusasutustes. Alustavale nooremteadurile pakume netotöötasu 1750 € kuus.

Kandideerimine on avatud 31. maist kuni 30. juunini. Täpsem info avalikustatakse hiljemalt 31. mail TalTechi veebis: https://taltech.ee/doktorandile/vastuvott#p61849
Kui on antud teema ja positsiooni vastu huvi või on täiendavaid küsimusi võtke kindlasti ühendust!

Marek Tarraste
e-mail: marek.tarraste@taltech.ee
tel: 620 3356
 

Doktoriõppe vastuvõtt

Doktoriõppe ainete tunniplaan 2023 kevadsemester

Nõuded doktorantide atesteerimisele ja ettekannetele. 

Tehnikateadused

Õppekava EAXD22

Tutvu õppekava programmiga siin

Tehnikateaduste doktoriõppe programmis on 6 eriala, millest meie pakume:

Tootmis- ja materjalitehnika, robootika, transport ja logistika eriala

Kontakt

Programmijuht:
Rocio Estefania Rojas Hernandez
tel. 620 3273
ruum U06-407

Õppekonsultant:
Tuuli Möldre
tel. 620 7296
ruum U03-204

Mehhanotehnika

Õppekava MAPD02

Kontakt

Programmijuht:
Rocio Estefania Rojas Hernandez
tel. 620 3273
ruum U06-407

Õppekonsultant:
Jana Saidla
tel. 620 3533
ruum U03-205