Tallinna Tehnikaülikool

Merendussektor vajab teadusliku töökogemusega eksperte õppejõududeks ja teadlasteks nii era- kui ka avalikku sektorisse, selleks, et tagada Eestis merenduse valdkonna jätkusuutlik areng. Merenduse doktorikavale on oodatud merenduse valdkonna magistrid aga ka teiste erialade lõpetanud, kes on motiveeritud doktoriõpingute käigus omandama merendusalase laia silmaringi ning vajalikud teadmised ja oskused.

Merenduse peaeriala eesmärk on omandada teadmised, oskused ja kogemused iseseisvaks teadus-, arendus-, õppe- või kutsealaseks tööks merenduse valdkonnas. Õppekava eesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele.

Eesti Mereakadeemial on koostöös Inseneriteaduskonnaga üks doktoriõppekava - Tehnikateadused, peaeriala Merendus.

Tutvu tehnikateaduste merenduse peaeriala õppekavaga  

Õppeinfo

ÕPPEKAVA

 • Õppe tase: doktoriõpe
 • Õppe kestus: 4 aastat
 • Teaduskond: inseneriteaduskond
 • Õppekava: 240 EAP 

ÕPPEKORRALDUS JA DOKTORANTIDE RAHASTAMINE

 • Keel ja vorm: inglise keeles, päevaõpe, loengud toimuvad õhtuti
 • Rahastamine: alates 2022/2023 sügisest vastuvõetud doktorant-nooremteaduritele on nominaalse õppeaja jooksul (4 aastat) ja täistööajaga töötamisel (1,0) tagatud tasuta õpe ja igakuine sissetulek. 2024 aastal makstakse igakuiselt täistööajaga töötamise korral (hõive 1,0) minimaalselt 1828 eurot (brutotöötasu). Tööstusdoktorandi töötasu maksab ettevõte või asutus, mis on tööstusdoktorantuuriprojekti partneriks ning kellega doktorandil on tööleping. Ülikoolil ei ole kohustust nende doktorantuuri rahaliselt toetada. Doktorant-üliõpilaste doktoriõpinguid ei ole ülikoolil samuti kohustust rahaliselt toetada.
 • Vastuvõtt: TalTechi sisseastumistingimused

DOKTORIÕPPE VORMID

 • Doktorant-nooremteadur
 • Tööstusdoktorant
 • Doktorant-üliõpilane
 • Ekstern

2024/2025 Vastuvõtuperioodid

2024/2025 SUVINE VASTUVÕTUPERIOOD DOKTORANT-NOOREMTEADURI ÕPPEKOHTADELE

Dokumentide esitamine 

1. juuni - 30. juuni 2024

Vestluste läbiviimise tähtaeg
9.august 2024

Kandidaatide kinnitamine
26.august 2024

Immatrikuleerimine 
2.september 2024 ja jooksvalt

2024/2025 SÜGISENE VASTUVÕTUPERIOOD DOKTORANT-NOOREMTEADURI ÕPPEKOHTADELE

Dokumentide esitamine
1. oktoober - 25. oktoober 2024

Vestluste läbiviimise tähtaeg
15. november 2024

Kandidaatide kinnitamine
29. november 2024

Immatrikuleerimine
jooksvalt

2024/2025 KEVADINE VASTUVÕTUPERIOOD DOKTORANT-NOOREMTEADURI ÕPPEKOHTADELE

Dokumentide esitamine
1. oktoober - 24. jaanuar 2025

Vestluste läbiviimise tähtaeg
14. veebruar 2025

Kandidaatide kinnitamine
7. märts 2025

Immatrikuleerimine
jooksvalt

EMERA merenduse doktorigrupi liikmed
Merendusvaldkond on äärmiselt perspektiivne, sest võimaldab töötada nii avalikus kui erasektoris äärmiselt kiiresti arenevas valdkonnas. Kui Sinul on oma idee või nägemus, mida sooviksid edasi arendada, siis pöördu julgelt meie poole!

KANDIDEERI MEIE DOKTORIÕPPESSE, KUI:

 • Soovid kasvada oma valdkonna asjatundjaks ning tuua teoreetilisi teadmisi parimate praktikate loomisesse.
 • Oled huvitatud nii iseseisvast kui ka uurimisrühmades tehtavast teadustegevusest võimalusterohkes esmaklassilise rahvusvahelise võrgustikuga keskkonnas.
 • Sul on väga hea inglise keele oskus, sulle meeldib kirjutada ning oskad oma mõtteid struktureeritult väljendada.
 • Soovid lisaks teadustöö tegemisele arendada endas ka eneseväljendamise, juhendamise, õpetamise ja protsesside juhtimise oskusi.
 • Sul on ambitsioon õppida ja töötada koos valdkonna tippekspertide ja –teadlastega.
 • Oled huvitatud valdkondadeülese teadustöö võimalustest nii avaliku kui erasektori uuendamisel ja innovatsioonil ning Sind sütitab uue teadmise loomine ja jagamine.

Avatud positsioonid

Doktorant-nooremteaduri õppekohtadele kuulutatakse välja avalik konkurss ning kandideerida saab aasta jooksul kolmel vastuvõtuperioodil (suvine, sügisene, kevadine). 

Vastuvõtuks avatud doktorant-nooremteaduri õppekohtadest leiad infot siit!

Avatud õppekohtadele saab kandideerida ainult TalTechis kasutusel oleva ametliku kandideerimise veebikekkonna Glowbase kaudu, kus vaadatakse läbi kandideerimisdokumendid, antakse kandideerijatele tagasisidet ning valitakse ja kinnitatakse kandidaadid. 

Kui Sa ei leia endale huvipakkuvat teemat, siis palun pöördu Merenduse doktoriõppe programmijuhi Loreida Timbergi poole (loreida.timberg@taltech.ee).

Küsi lisainfot