Tallinna Tehnikaülikool

Laevajuhtimine/ Laevamehaanika

1. Laevajuhtimine

 • Meresõidupraktika I - 1. ja 2. õppeaasta järel (kokku minimaalselt 2 kuud)

 • Meresõidupraktika II - 4. õppeaastal (10 kuud)

2.  Laevamehaanika

 • Laevamotoristi merepraktika - 2. õppeaastal (2 kuud)

2.1 Laeva jõuseadmete ekspluatatsioon

 • Vahimehaaniku praktika- 4. õppeaastal (6 kuud)

2.2 Laeva elektrimehaanik

 • Laevaelektriku merepraktika - 4. õppeaastal (6 kuud)

2.3 Laeva külmutusseadmete mehaanik

 • Külmutusseadmete tehnoloogiline praktika - 4. õppeaastal (6 kuud)
   

Et saada teada, kes on sinu koolipoolne praktika juhendaja ehk kuraator, vaata SIIA!


Enne praktikale minekut

Meresõidupraktika I meelespea leiad siit.

Meresõidupraktika II meelespea leiad siit.

Laevamotoristi praktika meelespea siit.


Meremehe tervisetõend

Meremeestele suunatud tervisekontrolli läbivad laevajuhtimise tudengid kaks korda ja laevamehaanika tudengid üks kord õppetöö jooksul. Täpsem informatsioon saadetakse enne praktikaperioodi.

Vajalikud dokumendid

1. Ohutusalane baasväljaõpe (STCW Code A-VI/1 § 1 except § 1.7. A-VI/1 § 2 Table A-VI/1-1, A-VI/1-2,A-VI/1-3,A-VI/1-4) - koosneb 4 osas, millest 2 läbitakse akadeemias, 2 Revali Merekoolis:
 

 • Esmaabialane baasõpe - läbitakse akadeemias

 • Isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus - läbitakse akadeemias

 • Enesepäästevõtted - läbitakse Revali Merekoolis

 • Tuleohtusalane baasõpe - läbitakse Revali Merekoolis

2. Laevapere turvaalane koolitus (STCW Code A-VI/6-1 § 4) - läbitakse akadeemias.
3. Meremehe tervisetõend - akadeemia suunab tõendi saamiseks tervisekontrolli.
4. Madruse tunnistus (OS)
5. Kui minnakse välisriigi lipu alla, siis ka meremehe pass.


 Vahimadruse tunnistuse saamiseks on vajalik:
1) vanemmadruse koolitus või madruse tunnistus;
2) vähemalt kaks kuud praktikapäevikus vormistatud madruse meresõidupraktikat laeval kogumahutavusega 200 või enam või õppelaeval või praktikapäeviku puudumisel kuus kuud meresõidupraktikat madrusena laeval kogumahutavusega 200 või enam või õppelaeval.


Vanemmadruse tunnistuse saamiseks on vajalik:
1) vahimadruse tunnistus;
2) vähemalt 12 kuud meresõidupraktikat vahimadrusena laeval kogumahutavusega 500 või enam;
3) päästevahendite ja valvepaadi vanema õppekursuse lõpetamine mereõppeasutuses


Kuraator: Liana Šestak (liana.šestak@taltech.ee)
 

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord

1. Ohutusalane baasväljaõpe (STCW Code A-VI/1 § 1 except § 1.7. A-VI/1 § 2 Table A-VI/1-1, A-VI/1-2,A-VI/1-3,A-VI/1-4) - koosneb 4 osas, millest 2 läbitakse akadeemias, 2 Revali Merekoolis:
 

 • Esmaabialane baasõpe - läbitakse akadeemias

 • Isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus - läbitakse akadeemias

 • Enesepäästevõtted - läbitakse Revali Merekoolis

 • Tuleohtusalane baasõpe - läbitakse Revali Merekooli

2. Laevapere turvaalane koolitus (STCW Code A-VI/6-1 § 4) - läbitakse akadeemias.
3. Meremehe tervisetõend - akadeemia suunab tõendi saamiseks tervisekontrolli.
4. Vahimadruse tunnistus.
5. Kui minnakse välisriigi lipu alla, siis ka meremehe pass.


500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe diplomi saamiseks on vajalik:
1) 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimehe koolitus;
2) vähemalt 12 kuud praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktikat tekimeeskonna liikmena laeval kogumahutavusega 500 või enam, millest vähemalt kuus kuud navigatsioonivahis laevajuhi juhendamisel.


(2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd sõja- või jõelaeval. Mereõppeasutuse õppuritel arvatakse meresõidupraktika hulka kuni kaks kuud meresõidupraktikat sõjalaeval või õppelaeval kogumahutavusega 100 või enam.


(3) Kui isikul puudub mereõppeasutuse nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika tõend, tuleb diplomi saamiseks esitada tõend 36 kuu tekimeeskonna liikme meresõidupraktika kohta laeval kogumahutavusega 500 või enam, millest vähemalt kuus kuud tekimeeskonna liikmena navigatsioonivahis laevajuhi juhendamisel. Kui praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktika pikkus on lühem kui 12 kuud, tuleb diplomi saamiseks esitada meresõidupraktika tõend puuduva osa kohta kolmekordses mahus.


Kuraator: Liana Šestak (liana.šestak@taltech.ee)
 

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord

1. Ohutusalane baasväljaõpe (STCW Code A-VI/1 § 1 except § 1.7. A-VI/1 § 2 Table A-VI/1-1, A-VI/1-2,A-VI/1-3,A-VI/1-4) - koosneb 4 osas, millest 2 läbitakse akadeemias, 2 Revali Merekoolis:
 

 • Esmaabialane baasõpe - läbitakse akadeemias

 • Isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus - läbitakse akadeemias

 • Enesepäästevõtted - läbitakse Revali Merekoolis

 • Tuleohtusalane baasõpe - läbitakse Revali Merekoolis

2. Laevapere turvaalane koolitus (STCW Code A-VI/6-1 § 4) - läbitakse akadeemias.
3. Meremehe tervisetõend - akadeemia suunab tõendi saamiseks tervisekontrolli.
4. Kui minnakse välisriigi lipu alla, siis ka meremehe pass.

Motorist tunnistuse taotlemiseks peab olema läbitud vähemalt 2 kuuline meresõidupraktika koos praktikapäevikuga (vajaliku tõendi selle kohta VTA-le väljastab akadeemia) või 6 kuud meresõidupraktikat masinaruumis (ilma praktikapäevikuta), peamasinate efektiivsuse koguvõimsus 200 kW või enam.

Vanemmotoristi tunnistuse  saamiseks peab olema vähemalt 6 kuud meresõidustaaži motoristina laeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on 750 kW või enam.

Külmutusseadmete masinisti  tunnistuse taotlejal peab olema vähemalt 2 kuud praktikat külmutusseadmete teenindamisel.
 

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord

1. Ohutusalane baasväljaõpe (STCW Code A-VI/1 § 1 except § 1.7. A-VI/1 § 2 Table A-VI/1-1, A-VI/1-2,A-VI/1-3,A-VI/1-4) - koosneb 4 osas, millest 2 läbitakse akadeemias, 2 Revali Merekoolis:
 

 • Esmaabialane baasõpe - läbitakse akadeemias

 • Isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus - läbitakse akadeemias

 • Enesepäästevõtted - läbitakse Revali Merekoolis

 • Tuleohtusalane baasõpe - läbitakse Revali Merekoolis

2. Laevapere turvaalane koolitus (STCW Code A-VI/6-1 § 4) - läbitakse akadeemias.
3. Motoristi kutsetunnistus
4. Meremehe tervisetõend - akadeemia suunab tõendi saamiseks tervisekontrolli.
5. Kui minnakse välisriigi lipu alla, siis ka meremehe pass. 

750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku diplomi saamiseks on vajalik:
1) 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku koolitus;
2) vähemalt neli kuud õppepraktikat laevaremondiettevõttes või mereõppeasutuse mehaanikatöökojas;
3) vähemalt kaheksa kuud praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktikat masinaruumis laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam, millest vähemalt kuus kuud masinavahis laevamehaaniku juhendamisel.

(2) Diplomi saamiseks vajaliku meresõidupraktika hulka ei arvata tööd sõja- või jõelaeval. Mereõppeasutuse õppuritel arvatakse meresõidupraktika hulka kuni kaks kuud meresõidupraktikat sõjalaeval või õppelaeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 200 kW või enam.

(3) Kui isikul puudub mereõppeasutuse nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika tõend ja õppepraktika laevaremondiettevõttes või mereõppeasutuse mehaanikatöökojas, tuleb diplomi saamiseks esitada tõend vähemalt kuue kuu praktika kohta laevaremondiettevõttes või mehaanikatöökojas ja 30 kuu meresõidupraktika kohta masinaruumis laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam, millest vähemalt kuus kuud masinavahis laevamehaaniku juhendamisel.

(4) Kui isikul puudub mereõppeasutuse nõuetekohaselt vormistatud meresõidupraktika tõend, tuleb diplomi saamiseks esitada tõend 24 kuu meresõidupraktika kohta masinaruumis laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW või enam, millest vähemalt kuus kuud masinavahis laevamehaaniku juhendamisel, ja täidetud peab olema lõike 1 punkti 2 nõue.

(5) Kui praktikapäevikus vormistatud meresõidupraktika pikkus on lühem kui kaheksa kuud, tuleb diplomi saamiseks esitada meresõidupraktika tõend puuduva osa kohta kolmekordses mahus.


Kuraator: Andrei Mozessov (andrei.mozessov@taltech.ee)
 

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord

1. Ohutusalane baasväljaõpe (STCW Code A-VI/1 § 1 except § 1.7. A-VI/1 § 2 Table A-VI/1-1, A-VI/1-2,A-VI/1-3,A-VI/1-4) - koosneb 4 osas, millest 2 läbitakse akadeemias, 2 Revali Merekoolis:
 

 • Esmaabialane baasõpe - läbitakse akadeemias

 • Isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus - läbitakse akadeemias

 • Enesepäästevõtted - läbitakse Revali Merekoolis

 • Tuleohtusalane baasõpe - läbitakse Revali Merekoolis

2. Laevapere turvaalane koolitus (STCW Code A-VI/6-1 § 4) - läbitakse akadeemias.
3. Meremehe tervisetõend - akadeemia suunab tõendi saamiseks tervisekontrolli.
4. Kui minnakse välisriigi lipu alla, siis ka meremehe pass. 

Laeva külmutusseadmete mehaaniku diplomi saamiseks on vajalik:
1) laeva külmutusseadmete mehaaniku koolitus;
2) vähemalt kolm kuud praktikapäevikus vormistatud külmutusseadmete remondi praktikat laevaremondi- või muus kaldaettevõttes;
3) vähemalt üheksa kuud praktikapeävikus vormistatud meresõidupraktikat külmutusseadmete teenindamisel laeval, mille külmutusseadmete külmatootlikkus on 70 000 kcal/t (81,5 kW) või enam.


Kuraator: Andrei Mozessov (andei.mozessov@taltech.ee)
 

Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord

Oluline info

Praktikapäevik


Kuidas täita praktikapäevikut? - vaata videost: laevajuhtidelemehaanikutele.

Päeviku saab praktikakoordinaatorilt. Kaasa võta dokumendifoto!

Praktikakohad
 

Laevandus-ja mehitamisettevõtete loetelu ja kontaktid:

Meremeeste praktikakohad

Interaktiivse kaardi leiad siit: Kaart

PS! Kaarti on lubatud igati täiendada!

Uuri ka TalTech Nõustamiskeskuse FB lehte ja crewdata.com

Praktikate kaitsmine

Täiendavad kaitmise ajad lisatakse semestri jooksul.

Praktikate infotunnid

Laevajuhtimise eriala praktikate infotund toimub 15.02. kell 09:00 ruumis 221.

Laevamehaanika eriala motoristipraktika infotunni aeg selgub lähinädalatel.

Kontakt