Tallinna Tehnikaülikool
KASK_tunnusmärk_väiksem

Praktika meelespea

  • Praktika läbiviimise korra määrab praktikakorralduse eeskiri ja seda täiendavad praktikate tüüpjuhendid.

  • Praktikant leiab üldjuhul praktikakoha ise.

  • Praktika alustamiseks ja lõpetamiseks on vajalik korrektselt täidetud praktika alustamise avaldus (v.a laevanduskeskuses).

  • Kolmepoolse lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik, kuid soovi korral kontakteeruda praktikakoordinaatoriga.

  • Praktikakohapoolsele juhendajale tuleb kindlasti tutvustada praktika tüüpjuhendit ja praktika lõppedes saada praktikajuhendajalt täidetud ja allkirjastatud hinnanguvorm.

  • Praktika käigus tekkinud probleemide korral võtta koheselt ülikooliga ühendust.

KONTAKT