Tallinna Tehnikaülikool

1. Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine

  • Sadamapraktika - 2. kursuse kevadsemestril (7 nädalat)

  • Vahendusfirmapraktika - 3. kursuse kevadsemestril (7 nädalat)

  • Erialane praktika - 4. kursuse kevadsemestril (9 nädalat)

2. Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine

  • Geodeesia tehnoloogiline praktika - 2. kursuse kevadsemestril (4 nädalat)

  • Hüdrograafia tehnoloogiline praktika - 4. kursuse sügissemestril (8 nädalat)

3. Magistriõpe - merendus

  • Töö- ning pedagoogiline praktika - 2 kursuse sügissemestril (16 nädalat)

Et saada teada, kes on sinu koolipoolne praktika juhendaga ehk kuraator, vaata SIIA!

Praktika  info- ja korralduskeskkond asub kursusena Moodles https://moodle.taltech.ee:

  • mereveonduse ja sadamatöö korraldamine:

VMS0610 Vahendusfirmapraktika

VMS0600 Sadamapraktika

Erialane praktika ja lõputöö - VDSR lõputöö

  • veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine:

VMV0440 Geodeesia tehnoloogiline praktika

VMV0450 Hüdrograafia tehnoloogiline praktika

  • merendus:

VME0350 Töö- ning pedagoogiline praktika

Moodle kursused on võtmega kaitstud. Kursuse võtit on võimalik saada praktikakuraatorilt. 

Praktikate kaitsmine

 Geodeesia tehnoloogiline praktika kaitsmised :

Praktika kaitsmine kevadsemestril toimub 30.05.2023 kell 10:00  ruum 236A

 Hüdrograafia tehnoloogiline praktika:

täpsem info selgub 2023/24 sügissemestri alguses

Sadamapraktika:

Praktika kaitsmine toimub 05.06.2023 kell 10:00 ruumis 221.

Vahendusfirmapraktika:

Praktika kaitsmine toimub 06.06.2023 kell 10:00 ruumis 221.

Töö- ning pedagoogiline praktika:

täpsem info selgub 2023/24 sügissemestri alguses

Kontakt