Tallinna Tehnikaülikool

1. Ettevõtlus ja elamusmajandus

 • Tutvumispraktika (SKK0850 6 EAP/SKK0860 8 EAP) - peale 2. semestri õppetöö lõppu.

 • Teeninduspraktika (SKK0801 9 EAP) - peale 3. semestri õppetöö lõppu.

 • Ettevõttepraktika (SKE0110 9 EAP) - peale 2. õppeaasta kevadsemestriõppetöö lõppu. (SKK0870 12 EAP) - peale 2. õppeaasta kevadsemestri õppetöö lõppu.

 • Diplomieelne praktika (SKE0111 9 EAP/SKK0882 14 EAP/SKK0880 16 EAP) - kui üliõpilane on kogunud õppekavast vähemalt 140 EAP-d

2. Meretehnika ja väikelaevaehitus

 • Tutvumispraktika ettevõttes (SKR0052 6 EAP/MLM5122 4 EAP) - peale 2. semestri õppetöö lõppu.

 • Projektitöö ettevõttes I (SKR0053 6 EAP/AST5127 7 EAP) - peale 4. semestri õppetöö lõppu.

 • Projektitöö ettevõttes II (SKR0054 15 EAP/SKK1470 10 EAP)- peale 6. semestri õppetöö lõppu.

 • Diplomieelne praktika (SKE0111 9 EAP/SKK1090 15 EAP) - 7. - 8. semestril kui üliõpilane on täitnud õppekavast ligikaudu 200 EAP-d.

3. Turismi- ja toitlustuskorraldus

 • Õppepraktika I (SKK0800 10 EAP) - peale 2. semestri õppetöö lõppu.

 • Õppepraktika II (SKK0810  15 EAP) - peale 4. semestri õppetöö lõppu.

 • Kutsepraktika (SKK0821 4 EAP) - peale 5. semestri õppetöö lõppu.

 • Diplomipraktika (SKK0830 10 EAP) - 6. või 7. semestril.

Et saada teada, kes on sinu koolipoolne praktika juhendaga ehk kuraator, vaata SIIA!

Ettevõtlus ja elamusmajandus

Soovitused väikeettevõtluse eriala üliõpilastele praktikaprogrammi täitmisel ettevõtetes.

Praktikaettevõttes on üliõpilasel soovitav erilist tähelepanu pöörata igapäevase praktilise töö korraldusele, et vähendada lahknevusi õpitud teooria ja tööandjate tegelike vajaduste vahel.
Järgneb loetelu mõningatest organisatsiooni tegevustest, millega praktikakohaks valitud ettevõttes/asutuses tutvuda.

 • Ettevõtte asukoht, struktuur ja töökorraldus.

 • Igapäevatöö ja asjaajamise korraldus.

 • Tooted ja nende spetsiifika.

 • Koostööpartnerid, tarnijad, kliendid, nende vajadused, soovid ja ootused.

 • Tootmiseks vajaliku logistika korraldus.

 • Töökorralduse reeglid, ametijuhendid ja kutsestandardid.

 • Personalile esitatavad nõuded, vajalikud teadmised, oskused ja suhtumine, eriala- ja täiendkoolituse võimalused.

 • Tehniliste vahendite kasutamine, arvutisüsteemid.

 • Kirjade ja teiste kirjalike dokumentide vormistamine, arhiveerimine.

 • Kaebuste ja ettepanekute esitamise kord ja lahendamine.

 • Toodete hinnakujundus ja müük

 • Raamatupidamise dokumentatsiooni vormistamine ja arvete tasumise jälgimine.

 • Energia, vee jt. säästuprogrammid, tööohutuse ja turvaprogrammid.

 • Kuulumine erialaliitudesse, organisatsioonidesse jne.

 • Turundus ja reklaam (messid, kataloogid, info liikumine jne.).

Turismi- ja toitlustuskorraldus

Soovitused turismi- ja toitlustuskorralduse eriala üliõpilastele praktikaprogrammi täitmisel ettevõtetes

Praktikaettevõttes on üliõpilasel soovitav erilist tähelepanu pöörata igapäevase praktilise töö korraldusele. Järgneb loetelu mõningatest organisatsiooni tegevustest, millega valitud praktikakohas tutvuda.

Kõikides praktikakohtades:

 • Organisatsiooni struktuur ja töökorraldus

 • Igapäevatöö ja asjaajamise korraldus

 • Klienditeeninduse reeglid, ametijuhendid ja teenindusstandardid

 • Pakutavad teenused ja nende spetsiifika

 • Kliendid, nende vajadused, soovid ja ootused; püsiklientide soodustused jne

 • Klientide registreerimine ja arvestus

 • Personalile esitatavad nõuded, vajalikud teadmised, oskused ja suhtumine

 • Tehniliste vahendite kasutamine (telefon, faks, e-post, arvuti, koopiamasin jm)

 • Kirjade ja teiste kirjalike dokumentide vormistamine ja arhiveerimine

 • Kaebuste ja ettepanekute esitamise kord ja lahendamine

Majutus- ja toitlustusasutuses:

 • Praktiline töö ettevõttes ja võimalusel teiste töödega tutvumine

 • Reserveerimise kord. Klientide kartoteek. Registreerimiskaart

 • Hinnakiri, hinna kujundamine

 • Numbritubade kartoteek

 • Vautšer kui maksedokument

 • Arvete vormistamine

 • Krediitkaardi arve, krediitkaardi märgistaja

 • Kliendiarhiivi dokumendid, püsikliendiprogrammid

 • Võtmete, teadete, posti hoidmine

 • Kassaaparaadid

 • Telefoniseadmed

 • Turvamonitor

 • Äratusseadmed

 • Majandusosakonna, toateenijate töö

 • Hooldussektori tegevus

 • Toitlustussektori (restoran, kohvik, baar) teenindus

 • Restorani köök ja selle abiteenistuste tegevus

 • Teiste majutusettevõtte sektorite töö (SPA, taastusravi-, iluteenindus jt)

 • Turvateenistuse töö

 • Energia, vee jt säästuprogrammid, tööohutuse ja turvaprogrammid

 • Kuulumine erialaliitudesse, organisatsioonidesse jne

 • Turundus ja reklaam (messid, kataloogid, info jne)

Reisibüroos, turismiinfokeskuses:

 • Praktiline töö ettevõttes ja võimalusel teiste töödega tutvumine

 • Reserveerimisprotseduur

 • Arvutisüsteemid ja nende kasutamine

 • Lepingud turismiteenuste pakkujatega, tootjatega, komisjonitasud, hinnad

 • Piletite vormistamine, vautšerid jt müügiga seotud dokumendid ning nende vormistamine

 • Lisateenused, nende pakkumine

 • Reisipaketid (pakkujad, "rätsepatööna" koostatavad)

 • Turistide lähetamine ja vastuvõtt

 • Turundus ja reklaam (messid, kataloogid jne)

 • Kuulumine erialaliitudesse, organisatsioonidesse jne

 • Informatsiooni saamise allikad

 • Turvalisuse nõuded, teeninduse garantiid

Kontakt