Tallinna Tehnikaülikool

Veeteede Ohutus

Läänemeri on üks maailma kõige tihedama liiklusega meresid, kus igal ajahetkel on merel umbes 2000 laeva. Suurenev liiklus ja navigatsioonisüsteemide automatiseerimine viivad laevandussektori vajadused väiksema meeskonna, kuid suurema täpsusega andmete järele ümbritsevast merekeskkonnast, sealhulgas batümeetriliste andmete järele.

Algav autonoomse laevanduse ajastu ning pardaprotsesside, otsustamistoe ja ohutussüsteemide tehnoloogiline areng, samuti mitmeotstarbelised merealad (näiteks avamere tuulepargid) suurendavad vajadust teaduspõhise veeteede ohutuse juhtimise järele.

Uurimisrühma eesmärk on olla Eesti merendussektori tugev partner ja teha koostööd rahvusvaheliste konsortsiumidega, aidates kaasa konkurentsivõimelise meremajanduse arengule hüdrograafia, veeteede planeerimise, navigatsiooni abivahendite arukate lahenduste, merekartograafia ja navigatsiooniohutuse alaste teadusuuringute kaudu.

Lisaks sellele pööratakse suurt tähelepanu teaduspõhisele kõrgharidusele kõigil tasanditel (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe), võttes arvesse tööstuse arenguid ja tööturul nõutavaid asjakohaseid uusi pädevusi.

Veeteede Ohutuse uurimisrühm