Tallinna Tehnikaülikool

Väikelaevanduse sektoris oodatakse uuenduslike tehnoloogiate kasutamist, nõutud on väiksema kütusekuluga ning keskkonnasõbralikumad alused. Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus (SCC) Eesti väikelaevaehituse südames – Saaremaal, pakub sektorile erinevaid teadmisi ja oskusi: suurte ja väikeste laevade arvutusliku vedelikudünaamika analüüs, laevakere konstrueerimine, laeva mudelkatsed ning lainetes käitumise simuleerimine.

Teadustööd viiakse läbi professor Mihkel Kõrgesaare tenuuriprofessori juhitavas laevaehituse ja hüdrodünaamika uurimisgrupis.Tähtsaks valdkonnaks on pritsmeliistude (spray rails) temaatika, mille osas jätkatakse eksperimentaalkatseid basseinis ning arvutusliku vedelikudünaamika (CFD) tarkvaraliste katsetega. SCC-s tehtud töö viimase kahe aasta jooksul on loonud arvestatava CFD kompetentsi Eestis.

2019. aastal nimetati Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus, kus asub Balti riikide ainus laevade mudelkatsebassein, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuri poolt Eesti teadustaristu teekaardil riiklikult olulise teaduse infrastruktuuriüksusena.