TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Läänemeri on maailmas üks tihedaima liiklusega merealasid, kus viibib igal ajahetkel ligikaudu 2000 laeva. Inimeste elude säästmiseks, keskkonnareostuse ja sotsiaalmajandusliku kahju tekkimise ennetamiseks ning tagajärgedega tegelemise tõhustamiseks on EMERA jaoks oluline tegeleda erinevate valdkondadega nagu inimfaktor laevanduses, laevade töökorraldus ja sillatöö organiseerimine, navigatsioonisüsteemid, meresaaste vältimise ja reostustõrje vahendite ning meetmete arendamine, veeteede ohutuse tagamine. Peale teadus- ja arendustegevuse nimetatud valdkondades on EMERA eesmärgiks anda sisendit merendusalase seadusandluse väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

2021. aastal viidi läbi navigatsiooniriskide analüüs seoses kavandatava uue kai ehitamisega Tallinna Vanasadamas. Töö eesmärgiks oli hinnata potentsiaalseid navigatsiooni riske seoses kavandatava uue kruiisikai ehitamisega Tallinna Vanasadamas ning pakkuda välja nende leevendamise meetmeid. Uuringut teostasid Inga Zaitseva-Pärnaste, Mihhail Fetissov ja Olev Tõnismaa

Olulisemad projektid:

OIL SPILL

CoMET