Tallinna Tehnikaülikool

Instituudist

TTÜ meresüsteemide instituudi ülesandeks on alus- ja rakendusuuringud Läänemere füüsikaliste (eriti hüdrodünaamiliste) ja biogeokeemiliste protsesside süsteemsekstundmaõppimiseks ja modelleerimiseks atmosfääri, maismaa ja inimtegevuse mõjude kontekstis. Põhitemaatikaks on Läänemere vee- ja ainevahetusprotsessid, pelagiaali ökosüsteemi struktuur ja seisundi muutused ning rannikumere dünaamika ja optika muutuvates kliimatingimustes.

Põhitemaatika alusel osutab instituut teadmusteenuseid ja viib läbi rakenduslikke mereuuringuid. Operatiivset seiret ja prognoose tehakse merevee taseme, õlireostuse leviku, sinivetikate vohamise jms kohta. Projektid käsitlevad maismaalt pärineva reostuse ning süvendustööde ja maavarade veealuse kaevandamise keskkonnamõju, jäätingimusi, kaugseiret jne.

TTÜ Meresüsteemide Instituut alustas tööd 1. juunil 2002. aastal jätkates TTÜ-s 1960-ndatel aastatel alustatud füüsikalise taustaga mereuuringuid. Töörühmade vahepealsed kuulumised: TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituut, TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituut, Eesti Mereinstituut. 

Direktor

Osakonnad

Labori juht nooremprofessor Sirje Sildever

Osakonnajuhataja vanemteadur Taavi Liblik

Osakonnajuhataja kaasprofessor tenuuris Aarne Männik

Nõukogu

 • Rivo Uiboupin (direktor, esimees)
 • Urmas Lips
 • Aarne Männik
 • Urmas Raudsepp
 • Natalja Buhhalko
 • Natalja Kolesova
 • Ivan Kuprijanov
 • Ilja Maljutenko
 • Sander Rikka
 • Sirje Sildever
 • Germo Väli
 • Nikon Vidjajev
 • Kai Salm
 • Sigrid Aas