Tallinna Tehnikaülikool

Operatiivne okeanograafia

Mereseisundit mõõdab, hindab ja prognoosib lühiajalises ajaskaalas operatiivne okeanograafia.

TTÜ Meresüsteemide Instituudis kasutatakse merekeskkonnaseisundi ja selle kiirete muutuste jälgimiseks uutel tehnoloogiatel põhinevaid autonoomseid mõõteseadmeid ja platvorme. Instituut teostab suure sagedusega autonoomseid mõõtmisi kommertslaevadele ja uurimislaevale paigaldatud mõõtesüsteemidega Ferrybox, pinnapoidele paigaldatud anduritega ja veesambas vertikaalselt sondeerivate mõõtekompleksidega. Lisaks kasutatakse uurimisreisides suurema ala tihedaks kaardistamiseks laevaga järelveetavaid unduleerivaid süsteeme.

Kasutusel olevad kaugseire meetodid võimaldavad erinevate parameetrite kaardistamist suurel merealal.

Autonoomsete mõõtesüsteemide abil kogutud merekeskkonnaalane informatsioon tehakse kättesaadavaks tavaliselt peaaegu reaalajas ning kogutud andmed leiavad rakendust erinevate operatiivsete prognoosimudelite töös hoidmisel ja pideval täiustamisel.

MSI_mereinfo

Keri avamere püsijaama andmed

Temperatuuri, soolsuse, hapniku ja klorofülli vertikaalse jaotuse muutused Keri püsijaama andmetel alates 2023. aasta oktoobrist. 

Kontaktisik: Taavi Liblik, taavi.liblik@taltech.ee

Keri püsijaam on Eesti Keskkonnaobservatooriumi võrgustiku üks komponent, mille ehitust toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Andmete jagamist toetab projekt Jerico-S3 (projektiga saab tutvuda siin). See projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingute nr 871153 ja 951799 alusel. Projekti koordinaator: IFREMER, Prantsusmaa. Sellel lehel leiduv info ja vaated kuuluvad täielikult autoritele. Euroopa Komisjon ei vastuta sellel lehel sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

v