Tallinna Tehnikaülikool

Operatiivne okeanograafia

Mereseisundit mõõdab, hindab ja prognoosib lühiajalises ajaskaalas operatiivne okeanograafia.

TTÜ Meresüsteemide Instituudis kasutatakse merekeskkonnaseisundi ja selle kiirete muutuste jälgimiseks uutel tehnoloogiatel põhinevaid autonoomseid mõõteseadmeid ja platvorme. Instituut teostab suure sagedusega autonoomseid mõõtmisi kommertslaevadele ja uurimislaevale paigaldatud mõõtesüsteemidega Ferrybox, pinnapoidele paigaldatud anduritega ja veesambas vertikaalselt sondeerivate mõõtekompleksidega. Lisaks kasutatakse uurimisreisides suurema ala tihedaks kaardistamiseks laevaga järelveetavaid unduleerivaid süsteeme.

Kasutusel olevad kaugseire meetodid võimaldavad erinevate parameetrite kaardistamist suurel merealal.

Autonoomsete mõõtesüsteemide abil kogutud merekeskkonnaalane informatsioon tehakse kättesaadavaks tavaliselt peaaegu reaalajas ning kogutud andmed leiavad rakendust erinevate operatiivsete prognoosimudelite töös hoidmisel ja pideval täiustamisel.

MSI_mereinfo

Keri avamere püsijaama andmed

Soolsuse ja Temperatuuri vertikaalse jaotuse muutused Keri püsijaama andmetel 2021. aasta mais. 

Kontaktisik: Taavi Liblik, taavi.liblik@taltech.ee

Keri püsijaama andmete jagamist toetab HORISONT 2020 projekt Jerico-S3

Jerico-S3 projektiga saab tutvuda siin.

MSI_SAL_2021_MAI
MSI_TEMP_2021_MAI