Tallinna Tehnikaülikool

Instituudist

Meresüsteemide instituudi ülesandeks on alus- ja rakendusuuringud Läänemere füüsikaliste ja biogeokeemiliste protsesside tundmaõppimisel ja modelleerimisel lähtuvalt atmosfääri, maismaa ja inimtegevuse mõjudest.

Uurimisrühmad

Meresüsteemide instituudis on 2 uurimisrühma - gradientsüsteemide dünaamika ja meredünaamika modelleerimise ja kaugseire

MSI_meriMore

Uurimislaev Salme

Salme on uurimislaev, millega on Läänemerel võimalik läbi viia erineva eesmärgiga ekspeditsioone

MSI_laevMore

Meie inimesed

Meresüsteemide instituudi koosseis

More

Sotsiaalmeedia

Jälgi merefüüsikute tegemisi Facebookis!

ArvutiMore

Laeb infot...