Tallinna Tehnikaülikool

Juhtkond

Laeb infot...

Õiguse instituudi Nõukogu

Instituudi Nõukogu:

 1. arutab instituudi strateegilisi arenguküsimusi;
 2. arutab instituudi koosseisu ja eelarvet;
 3. kuulab vähemalt kord aastas ära direktori ülevaate ja annab omapoolse hinnangu instituudi tegevuse ja eelarve täitmise kohta;
 4. teeb direktorile, dekaanile ja rektoraadile teaduskonda ja instituuti puudutavaid ettepanekuid;
 5. valib isikud teaduri ametikohtadele;
 6. arutab muid instituudi direktori ja instituudi nõukogu poolt tõstatatud küsimusi;
 7. täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

Nõukogu liikmed:

 • Tanel Kerikmäe, instituudi direktor, professor
 • Thomas Hoffmann, kaasprofessor
 • Katrin Nyman-Metcalf, kaasatud professor
 • Kristi Joamets, vanemlektor
 • Agnes Kasper, vanemlektor
 • Archil Chochia, vanemteadur
 • Kaido Künnapas, vanemlektor
 • Holger Mölder, dotsent
 • Peeter Müürsepp, dotsent
 • Vlad Vernygora, lektor
 • Pawan Dutt, lektor, töötajate esindaja
 • Sandra Särav, lektor
 • Aleksi Oskar Johannes Kajander, doktorant-nooremteadur
 • Javad Keypour, doktorant-nooremteadur
 • Kaja Kattel, direktori abi, töötajate esindaja