Tallinna Tehnikaülikool

Koolitused ja ekspertiisid

Koostöö

TalTechi õiguse instituut teeb õigusvaldkonnas koostööd nii era-, kui avaliku sektoriga. Oleme läbi viinud teadus- ja arendusprojekte koos inseneride, infotehnoloogiaspetsialistide, meditsiiniekspertide, majandusteadlaste, poliitikateadlaste, aga ka keemikutega, kes on vajanud õiguslike riskide hindamist.

Anname eksperthinnanguid ja analüüse nii Eesti Valitsusele kui ka rahvusvahelistele organisatsioonidele (Euroopa Komisjon, UNESCO, WHO) ning teeme koostööd Euroopa võimekamate mõttekodade ja konsultatsioonibüroodega nt GIZ, CAPS aga ka Deloitte ja juhtivad õigusbürood nagu Tehver & Co, Njord jpt.

Oleme spetsialiseerunud järgmistele õiguslikele valdkondadele:

 1. Rahvusvahelise õiguse teoreetiline ja praktiline käsitlus;
 2. Euroopa Liidu õiguse tõlgendamine  ja õiguspraktika analüüs;
 3. Tehnoloogiaõiguse areng ja rakendamine, sealhulgas küberturvalisuse õiguslik käsitlus;
 4. Tehisintellekti õiguslik regulatsioon, väljakutsed ja võimalikud strateegiad;
 5. Digitaalne turg ja selle õiguslik reguleerimine.
SBG majandus

Näiteid koostööprojektidest ja rakendusanalüüsidest:

 • Andmekaitsespetsialisti (DPO) kursus andmekaitsespetsialistidele, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad jt;
 • Koolitus, “Infotehnoloogiaõigus (IT-õigus) andmekaitseõiguse vaates õigusloomejuristidele“;
 • Rakendusuuringud ja analüüsiprojektid tehisintellekti valdkonnas;
 • „AI tehnoloogiate kasutamisega seotud küsimuste reguleerimiseks vajalike õigusloome probleemide tuvastamine ja lahendusettepanekute tegemine“;
 • RITA1 rakendusuuring, "Masinõppe ja AI toega teenused“;
 • Platvormimajanduse õiguslik analüüs Boltile;
 • Eesti Vabariigi tehisintellekti õiguslik strateegia.
   

Kontakt