Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Journal of European Studies (TJES)

TJES

TalTech Journal of European Studies (TJES) on kaks korda aastas ilmuv rahvusvaheline eelretsenseeritav teadusajakiri (varem Baltic Journal of European Studies and Proceedings of the Institute for European Studies), millel on rahvusvaheline toimetus ning laiaulatuslik rahvusvaheline toimetuskolleegium. Ajakirja on refereerinud SCOPUS, Web of Science (Emerging Sources Citation Index) ning teised teadusandmebaasid. Alates 2020. aastast on ajakirja sisu seotud digitaliseerimise ja tehnoloogia juurutamisega, ning selle mõjuga Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide sotsiaal-, õigus-, poliitika-, majanduse- ja kultuurivaldkonnale.

Kutsume akadeemilise kogukonna liikmeid lahkesti üles meie ajakirjas publitseerima. Teadusartiklid, mis esitatakse avaldamiseks meie teadusajakirja järgmistes numbrites, vaatavad üle selle valdkonna väljapaistvad teadlased meie rahvusvahelise toimetuse range pilgu all.

Toimetaja

Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum

MO_ActaBaltica1

Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum on kaks korda aastas ilmuv rahvusvaheline eelretsenseeritav teadusajakiri, millel on rahvusvaheline toimetus ja ulatuslik rahvusvaheline toimetuskolleegium. Ajakiri on indekseeritud SCOPUSes ja teistes asjakohastes andmebaasides.

Ajakiri näeb oma missiooni Baltimaade ja teiste riikide teadlastele avaldamisvõimaluste pakkumises loodus- ja sotsiaalteaduste ajaloo ja filosoofia (sh õigusteaduse) valdkonnas, et edendada rahvusvahelist koostööd erinevate riikide teadlaste vahel selles valdkonnas.

Julgustame akadeemilise kogukonna liikmeid meie ajakirjale kaastööd tegema.

Toimetaja