Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) õiguse instituut on uus nimi enam kui 20 aastat toimunud õppe- ja teadustööle, mida iseloomustab rahvusvahelisus ja püüdlus olla parimad regioonis. Instituudi juured ulatuvad Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Eestis (CRÜE) juurde 1996. aastal loodud õigusteaduskonnani, kus õpinguid alustas 100 üliõpilast, kes on nüüd tunnustatud juristid ja õigusteadlased Eestis ja mujal. Concordia õigusteaduskonna rajaja ja esimene dekaan oli Frank Emmert, kellele järgnes Tanel Kerikmäe 2002. aastast.

2003. aasta suvel, pärast seda kui CRÜE õppekavad, õppejõud, töötajaid ja tudengid liitusid Audentese ülikooliga, jätkus õigusteaduskonna inglisekeelne tegevus Rahvusvahelise Ülikooli Concordia Audentes nime all, samal ajal kui võeti üle ka senine Audenteses toimunud eestikeelne õigusõpe.

2005. aastal akrediteeriti edukalt kõik õppekavad ning suleti majandusõiguse õppekava. 2006. aastal avati eestikeelne päevane õpe (varasem õpe eesti keeles oli toimunud vaid kaugõppe vormis). 2007. aastal liideti Audentese eestikeelne ja inglisekeelne õpe uue nime alla International University Audentes (IUA).

2008. aasta juulis liideti IUA TalTech majandusteaduskonnaga. 2008/2009 õppeaastal jätkas IUA tegutsemist majandusteaduskonna üksusena. 2008. aasta detsembris otsustas TalTechi nõukogu luua IUA õigusteaduskonna baasil sotsiaalteaduskonna õiguse instituut. Vastava otsuse luua õiguse instituut (inglise keeles Tallinn Law School) alates 1. juulist 2009 tegi nõukogu 17. veebruaril 2009.

2017. aastal tulenevalt Tehnikaülikooli struktuurireformist liideti majandus- ja sotsiaalteaduskond, mille nimeks jäi majandusteaduskond. Likvideeriti kõik õppetoolid ning rahvusvaheliste suhete instituut, kus mitmed õppejõud jätkasid töötamist Õiguse instituudis.