Tallinna Tehnikaülikool

Erasmus+ Jean Monnet Module, DSMEUS, 2017-2020

MO_logo_europeancommission

Digitaalne ühisturg Euroopa Liidu õpingute uuendusliku alusena (Digital Single Market as a New Core of European Union Studies)

Projekti kokkuvõte:

TalTechi õiguse instituut  on pakkunud Euroopa Liidu õiguse alaseid õpinguid juba terve kümnendi, ning peaaegu viis aastat on keskendutud tehnoloogiaõigusele, mis on toonud sellele valdkonnale tuntust kogu Euroopas ja mujalgi, seda nii teadustöö kui ka õpetamise vallas, ning meelitanud ligi üliõpilasi ja teadusvõrgustikke üle kogu maailma. Meie üliõpilased on tulnud siia nii Euroopa Liidust kui naaberriikidest; meie teaduspartnerid üle kogu maailma annavad oma panuse meie väljaannetesse (Springeri välja antud tehnoloogiaõiguse raamatud, artiklite kaasautorlus ja kaasatus projektikonsortsiumidesse). Antud projekti eesmärgiks on spetsialiseerumist veelgi süvendada, tutvustades digitaalse ühisturu õigusele suunatud mooduleid, mis on kättesaadavad kõigile TalTechi üliõpilastele. Digitaalse ühisturu rakendamiseks vajalikud uudsed erialad loovad uusi, digitaalseid oskusi nõudvaid töökohti, kusjuures digioskused on vajalikud mitte ainult IT-alal, vaid kõigis valdkondades, sealhulgas ka õiguse alal. Üha võimsamaks muutuv infotehnoloogia tuleb suruda nõuetekohasesse seadusandluse ja regulatiivse poliitika raamistikku, ning selle saavutamiseks peavad meie ühiskonnad olema alustaladest alates kohanemisvõimelised. Projekt pakub välja lahenduse, kuidas valmistada ette tuleviku vajadusele vastavaid tehnoloogiaõiguse interdistsiplinaarsete valdkondade spetsialiste, kellede hulka kuuluvad andmekaitseametnikud, kes on teadlikud andmete sujuvast liikumisest digitaalses keskkonnas ning suurandmete mõjust; IKT spetsialistid, kes suhtuvad ettevaatlikult e-ühiskonna digitaalsete identiteetide ja loodusvarade kaitsesse, näiteks spektri eraldamine või uute tehnoloogiate kehtestamine ning nende õiguslik raamistik, või 5G seadistamine, või meie majanduse kaitsmine küber- ja hübriidohtude eest. Kaasaegsete, heade tulevikuväljavaadetega juristide ettevalmistamiseks näeb projekt ette 3 õppemoodulit: üldine digitaalse ühisturu kursus, IKT-õiguse kursus ning tehnoloogiaõiguse eetika; lisaks tegutseb praktiline õiguskliinik, mis võimaldab üliõpilastel paralleelselt õppetööga juba kätteõpitut harjutada, ning aitab saada paremat ettekujutust omandatava eriala praktilisest küljest.

Projekti kestus: 01.09.2017-31.08.2020

Uued tööviisid heitkoguste vähendamiseks

Projekti eesmärk on välja töötada uusi tööviise ja töökorraldus, mis on ajendatud digitaalsete lahenduste laialdasemast kasutamisest, et aidata kaasa ELi süsinikuneutraalsuse ambitsioonidele tööriistakasti ja personalispetsialistidele pühendatud koolituse kaudu. NWoW4Net-Zero projekt toetab ka tulevikku suunatud õppekavade väljatöötamist, mis tõstavad personalispetsialistide oskusi ja võimaldavad neil saada muutuste algatajateks organisatsioonides ja ühiskondades, kus tegeldakse süsiniku jalajälje vähendamise ja liikuvusvalikute propageerimisega.

Projekti kestus: 01.03.2022–28.02.2024

Projekti uudiskiri

H2020 projekt

INSTITUTSIOONID TEADMISTEPÕHISE ARENGU SAAVUTAMISEKS: MAJANDUSLIKUD JA REGULATIIVSED ASPEKTID KAGU-AASIA ÜLEMINEKUMAJANDUSTES (HORISONT 2020 GRANT NR. 734712)

2017-2020   |   Rahastus 1,318,500 EUR

Teadmistepõhine majandus lõikab positiivsetest välismõjudest tublisti kasu nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. Teadmistepõhise kasvu saavutamine on arenevate turumajanduste jaoks iseäranis suureks väljakutseks.

Projekt püüab mõista mikrotasandi stiimuleid ja makrotasandi institutsionaalseid mehhanisme, et julgustada ning hõlbustada teadmiste loomist ja omandamist, pöörates erilist tähelepanu Kagu-Aasia üleminekuriikidele. Püüame uurida mehhanisme, regulatiivseid stiimuleid ja väljakutseid teadmiste majanduslikuks väärtuseks muutmisel. Lisaks on meie eesmärk välja selgitada ja visandada võimekad regulatiivsed meetmed, et lahendada turgude huvide vastuolud ning vältida ebaefektiivsust teekonnal teadmistepõhise majanduse poole.

Projekt kasutab empiirilise eesliiniuuringu meetodeid, sealhulgas täiustatud stohhastilist piiranalüüsi ja dünaamilisi paneelandmete hindamistehnikaid. Projekti kontseptuaalseks aluseks on tööstusorganisatsioonide teooriate, uue institutsionaalse majanduse, arengumajanduse ning regulatiivse tõhususe ja õigluse kaasaegsete kontseptsioonide ühisosa.

Projekti eesmärk on arendada püsivat tipptasemele orienteeritud koostööd Kagu-Aasia ülikoolidega ning aidata kaasa Euroopa akadeemilistel väärtustel põhineva teadus- ja arendustegevuse suutlikkuse suurendamisele. Oluline ülesanne on projekti tulemuste edendamine sektorite vahelise teadmussiirde kaudu. Meie sihiks on läbi poliitiliste ettepanekute kaasa aidata sotsiaalsele innovatsioonile ja paradigma muutusele seoses institutsioonide rolliga üleminekuprotsessides.

Projekt viidi läbi koostöös Tallinna Tehnikaülikooli (Eesti) ja Lausanne'i ülikooli (Šveits) majandus- ja õigusteadlastega, kellel on üleminekuõppe kogemus Ida-Euroopast, ning nende Laose Riikliku Ülikooli (Laos) Ho Chi Minhi City Law University (Vietnam) ja Royal University of Law and Economics (Kambodža) teadlastest kolleegidega, kes annavad põhjaliku ülevaate institutsioonilisest kontekstist oma ühiskondades.

TENSE projekt

Europe_for_Citizens_logo

Projekt: „Uute riikide tekkimine Ida-Euroopas pärast Esimest maailmasõda: õppetunnid kogu Euroopale“ (TENSE), on saanud Euroopa Komisjoni autasu; koostööna viisid projekti läbi WiseEuropa (Poola), Tallinna Tehnikaülikool (Eesti), Läti Rahvusvaheliste Suhete Instituut (Läti), Vytautas Magnuse Ülikool (Leedu) ja Pori linn(Soome), 2018 – 2020.

Kohaldatav tegevussuunale 2: Meede 2.2 “Linnade võrgustikud”

Meede 2.3: „Kodanikuühiskonna projektid”

Tegevussuund 1: Euroopa mälestus

Projekti raames korraldati kuus suurüritust kuues erinevas toimumispaigas. Oluline on välja tuua, et projekt andis 208 inimesele võimaluse eelnimetatud üritustel vahetult osaleda, lisaks veel palju suurem hulk inimesi, kes külastasid projekti raames korraldatud näitust.

Sündmus 1: (ümarlaud/arutelu/näitus)
Kuupäev/koht: 20. märts 2019 (Poola, Varssavi Ülikooli Tyszkiewicz-Potocki palee ballisaal), korraldaja WiseEuropa, Ida-Euroopa uuringute keskus.
Osalejate arv:  57

Sündmus 2: (ümarlaud/arutelu/näitus)
Kuupäev/koht: 25. aprill 2019 (Leedu Vabariigi ajalooline presidendipalee, Kaunas, Leedu), võõrustaja Vytautas Magnus Ülikooli Czesław Miłosz Keskus.
Osalejate arv: 32

Sündmus 3: (ümarlaud/arutelu/näitus)
Kuupäev/koht: 10. juuni 2019 (konverentsisaal, Läti sõjamuuseum, Riia, Läti), võõrustaja Läti Rahvusvaheliste suhete instituut.
Osalejate arv: 31

Sündmus 4: (ümarlaud/arutelu/näitus)
Kuupäev/koht: 16. september 2019 (SOC-308, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti), võõrustaja Tallinna Tehnikaülikooli TalTechi õiguse instituut.
Osalejate arv: 26

Sündmus 5: (ümarlaud/arutelu/näitus)
Kuupäev/koht: 3. oktoober 2019 (Satakunta muuseum, Pori, Soome), korraldaja Pori linn.
Osalejate arv: 32

Sündmus 6: (ümarlaud/arutelu/näitus)
Kuupäev/koht: 4. veebruar 2020 (Euroopa Parlament, Brüssel, Belgia).
Osalejate arv: 29

Projekti raames korraldatud näitusele saad siit: http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2019/03/Exhibition-1.pdf