Tallinna Tehnikaülikool

EL digitaalturu ja tehnoloogiate õiguspoliitiline ja normatiivne raamistik ja selle kohaldumine partnerriikides

Uurimisrühma juht: professor Tanel Kerikmäe

Liikmed: Katrin Nyman-Metcalf, Ondrej Hamulak, Thomas Hoffman, Tatjana Evas-Peeters, Abel Polese, Archil Chochia, David Ramiro Troitino, Agnes Kasper, Pawan Kumar Dutt, Evelin Pärn-Lee, Sandra Särav

Doktorandid: Olga Shumilo, Alexander Antonov, Kärt Salumaa, Melita Sogomonjan, Javad Keypour

Uurimisteemad ja pädevused

Märksõnad: õigus ja tehnoloogia; Euroopa Liidu õiguspoliitika; ühtne digitaalne turg

Uurimisteemad on seotud õiguse ja tehnoloogia ning juriidiliste oskuste teadmussiirdega.

 • Õigus ja e-tehnoloogiad: e-residentsus, krüptorahad, nutikad lepingud, 3D-printimine, tarkvara agendid, digitaalsed tõendid, tehisintellekti õiguspoliitika ja kaasaegsed tehnoloogiad. Privaatsusseadus. Küberturvalisus. Õiguse ja tehnoloogia eetika. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), inimõigused Euroopa digitaalajastul. Digitaalse e- kaubandusega seonduvad õigused ja kohustused.
 • IKT õigus: sõnavabadus, e-valitsemine, meedia- ja kommunikatsioonialaste õigusaktide õiguslik tavaanalüüs.
 • Euroopa Liidu ja rahvusvaheline eraõigus: (fookusega digitaalse ühisturuga seotud teemadel) piiriülesed eraõiguse küsimused, võlaõigus/tarbijaõigus, maksejõuetuse seadus ja intellektuaalomandi seadus.

Valitud projektid:

Valitud teadusartiklid:

Raportid:

Rahvusvahelised suhted, julgeolek, õigus ja tehnoloogia

Uurimisrühma juht: dotsent Holger Mölder

Liikmed: Vlad Alex Vernygora, Agnes Kasper, Evhen Tsybulenko, Abel Polese, Antonius Johannes Hubertus Notermans, David Ramiro Troitino, Peeter Müürsepp

Doktorandid: Noel Foster (külalisteadur, Princeton University)

Uurimisteemad ja pädevused

Märksõnad: uued julgeolekuväljakutsed, küberjulgeolek, infosõda, majanduslik julgeolek, hübriidsed julgeolekuohud, tehnoloogia mõju rahvusvahelistele suhetele.

Uurimisteemad on seotud rahvusvaheliste suhete, turvalisuse ja tehnoloogiaga.

 • Rahvusvahelised suhted: rahvusvahelised konfliktid (Post-Soviet riikide piirkond, Lähis-Ida), Euroopa Liidu poliitilised ja ühiskondlikud reformid; NATO tulevik; rahvusvahelised suhted tõejärgses ühiskonnas; Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond.
 • Rahvusvaheline julgeolek: infosõjapidamine ja strateegiline kommunikatsioon; küberohud ja nendega võitlemine; hirmukultuur, strateegilised narratiivid; hübriidohud; energiajulgeolek.
 • Tehnoloogia: informatsiooni julgeolek ja digitaalsed mõjutusoperatsioonid; internet ja rahvusvahelised suhted; tehisintellekti poliitilised ja õiguslikud aspektid.
 • Vanemlektor Peeter Müürsepp on tegev iseseisvas uurimisvaldkonnas: teaduse ajalugu, teadusfilosoofia.

Valitud projektid:

Valitud teadusartiklid:

Eraõigus

Uurimisrühma juht: Professor Thomas Hoffmann

Liikmed: Agnes Kasper, Pawan Dutt, Tatjana Evas-Peeters, Aleksi Kajander, Alexander Antonov

Uurimisteemad ja pädevused

Märksõnad: Algoritmipõhine otsuste tegemine ja vastutus, plokiahel ja nutikad lepingud, tööstus 4.0 õigusraamistikud, küberturvalisus, tarbijaõigus.

Valitud projektid:

 • Euroopa Komisjoni pakkumus JUST/2019/CONS/FW/CO01/0094 (2019/10) raamlepingu alusel. JUST/2015/PR/01/0003/Lot 1 „Ettevalmistav uuring tõendite kogumiseks viiside kohta, kuidas anda tarbijatele võimalus rohelises üleminekus aktiivset rolli mängida“ (ICF/Thomas Hoffmann).
 • EC tender JUST/2018/CONS/FW/CO01/0146 (2019/02) „Tarbija finantsteenuste kaugturustust käsitleva direktiivi 2002/65 / EÜ hindamine“ (Milieu/Thomas Hoffmann).
 • VERT20073 „Küberteadlikud tudengid riigisektori jaoks“ (Anna-Maria Osula, Ágnes Kasper).

Valitud teadusartiklid:

 • Evas, T. (2020). Civil liability regime for artificial intelligence. The European Parliament's committee on Legal Affairs, 1−232.
 • Hoffmann, T. (2020). The Impact of Digital Autonomous Tools on Private Autonomy. Baltic Yearbook of International Law Online, 18, 18−31.
 • Kajander, A.; Kasper, A.; Tsybulenko, Е. (2020). Making the Cyber Mercenary – Autonomous Weapons Systems and Common Article 1 of the Geneva Conventions. In: Jančárková, T. et al. (Ed.). 12th International Conference on Cyber Conflict. 20/20 Vision: The Next Decade (79−95). Tallinn: NATO CCDCOE Publications.
 • Hoffmann, T.; Skwarek, V. (2019). Blockchain, Smart Contracts und Recht - Smart Contracts als Risiko für Informatiker. Informatik Spektrum, 42 (3), 197−204.
 • Hoffmann, T.; (2019). Smart Contracts and Void Declarations of Intent. In: Cappiello, C.; Ruiz Carmona, M. (Ed.). Information Systems Engineering in Responsible Information Systems (168−175). Heidelberg: Springer International Publishing.