Tallinna Tehnikaülikool

„Kajakas“ on füüsikaülesannete lahendamise võistlus, kus küsitakse küsimusi nii koolifüüsikaga seotud teemadel, kui ka igapäevaelulistest valdkondadest. Ülesannete lahendamine eeldab head intuitsiooni ja olukordade piltliku ettekujutamise võimet. Võistlusel tuleb 100 minuti jooksul lahendada kuus kuni kümme ülesannet. Ülesanded on nii eesti kui vene keeles. Võisteldakse ühes vanuserühmas, osaleda võivad kõik õpilased, kes ei ole alustanud õpinguid kõrgkoolis.
Võistluse soovituslik alguskellaaeg on 10.00, kuid lubatud on kuni tunnine nihe ette- või tahapoole.

Registreerimisvormi täidab kooli kontaktisik, näiteks füüsikaõpetaja. Ülesanded saadetakse kontaktisikule printimiseks võistluspäeva hommikul.

  • Toimumisaeg: 10. jaanuar 2024, algus kell 10.00
  • Korraldaja: Tallinna Tehnikaülikool

Registreerimine

Võistluse "Kajakas" läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium – Vikipeedia