Tallinna Tehnikaülikool

Tule ja lahenda põnevaid ülesandeid koolimatemaatika erinevatest valdkondadest ning pane oma teadmised enne riigieksamit proovile! Kindlasti on enamjaolt tegemist raskemate ülesannetega kui riigieksamil, aga samas kergematega, kui tavapäraselt on olnud riiklikul matemaatikaolümpiaadil, mis eeldab paljude õpilaste jaoks siiski eriettevalmistust. Lähtume oma olümpiaadi ülesannete koostamisel koolimatemaatika (laia matemaatika) programmist.

Olümpiaad on mõeldud eelkõige 12. klasside õpilastele, aga osaleda võivad kõik gümnaasiumiõpilased, kes saavad koolis matemaatikaga hästi hakkama. 

Esikolmikule on välja pandud rahalised auhinnad: I koht 300 eurot, II koht 200 eurot, III koht 100 eurot. 
Olümpiaadi 20 paremal, kes on saanud vähemalt 60% punktisummast, on võimalus asuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi.

  • Toimumise aeg: 11. mai 2024, kell 10.00-15.00
  • Toimumiskoht: Tallinna Tehnikaülikooli ruumides U02-102, U03-103, U04-103 ja U02-107 (Ehitajate tee 5, Tallinn) Tartus Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž ruum B105 (Puiestee 78 Tartu)
  • Korraldajad: Tallinna Tehnikaülikooli eksami- ja olümpiaadikool ja matemaatika osakond
  • Žürii esimees: Liivi Kluge (Tallinna Tehnikaülikooli lektor)
  • Žürii liikmed: Ants Aasma (Tallinna Tehnikaülikooli dotsent), Jaan Janno (Tallinna Tehnikaülikooli professor), Annemai Raidjõe (Tallinna Tehnikaülikooli lektor), Päivo Simson (Tallinna Tehnikaülikooli olümpiaadiõppe peaspetsialist), Andres Talts (Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja), Pilve Uussaar (Vanalinna Hariduskolleegiumi matemaatikaõpetaja)

Küsimused palume esitada žürii ametlikule kontaktaadressile: koolimatemaatika@taltech.ee