Tallinna Tehnikaülikool

Maateaduste olümpiaad on gümnasistidele mõeldud loodusteaduslik võistlus, mis pakub rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, mille eesmärk on mõista Maad ühe tervikliku süsteemina. Olümpiaad hõlmab valdkondi nagu geoloogia, meteoroloogia, okeanograafia ja keskkonnateadused. Ülesannete edukas lahendamine eeldab teadmisi põhikooli ja gümnaasiumi geograafia, füüsika ja keemia õppekavast ning hea analüüsivõime olemasolu. Mõnedes valdkondades, nagu näiteks geoloogias, on ülesannete temaatika laiem geograafia õppekavas käsitletavast. Süvendatud tähelepanu leiavad sealhulgas geoloogilise aja, Maa süvaprotsesside, keskkonnamuutuste ja maapõueressurssidega seotud teemad. Olümpiaadi ülesannetes pööratakse tähelepanu eelkõige loodusteadusliku uuringu olemuse avamisele, probleemide lahendamise ja järelduste tegemiste oskuste arendamisele. Väiksem osakaal on erinevate valdkondadega seotud faktiteadmistel.

Maateaduste olümpiaadi (MTO) korraldab Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech). Olümpiaad toimub ühes voorus ning võisteldakse ühes vanuseastmes: 10.–12. klassi õpilased. Olümpiaadi sisuliseks läbiviimiseks moodustatakse TalTechi juures maateaduste olümpiaadi žürii (edaspidi žürii).

  • Toimumise aeg: 30.03.2024,  kell 11.00-16.00
  • Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikooli SOC maja, Akadeemia tee 3. Ruumides SOC-211a ja SOC-211b (asuvad 2. korrusel).
  • Žürii esimees: Alvar Soesoo (TalTechi professor)
  • Žürii liikmed: Siim Veski  (TalTech professor), Rutt Hints (TalTechi vanemteadur), Aarne Männik (TalTechi kaasprofessor), Päivo Simson (TalTechi olümpiaadiõppe peaspetsialist), Leeli Amon (TalTechi vanemteadur), Peeter Somelar (Tartu Ülikooli kaasprofessor), Sirli Sipp Kulli (Eesti Geoloogiateenistuse direktor), Siim Nirgi (Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog), Piret Karu (Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetaja, vaatlejaliige)
  • Korraldajad: Tallinna Tehnikaülikooli Eksami- ja olümpiaadikool ja Geoloogia Instituut

Küsimused palume esitada aadressil: maateadused@taltech.ee

Võistluse tulemused

Maateaduste olümpiaadi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium – Vikipeedia