Tallinna Tehnikaülikool
  • Teoreetilise vooru toimumise aeg: Toimunud
  • Praktilise vooru toimumise aeg: Toimunud
  • Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool (Ehitajate tee 5, Tallinn). Teoreetiline voor toimub ruumides U02-102 ja U03-103 ning praktiline voor toimub tudengimajas
  • Korraldajad: Tallinna Tehnikaülikooli eksami- ja olümpiaadikool, TalTechi inseneriteaduskond

NB! Olümpiaad toimub eesti keeles.

Võistluse tulemused

Tehnikaolümpiaadi jooksev info, teated ning õppematerjalid

Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaolümpiaad on uus ning erinevaid erialasid hõlmav olümpiaad. Inseneriteaduskonna esindajad pakuvad välja huvitavaid rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, et leida üles just kõige nutikamad noored õpilased Eestis. Ülesannete lahendamiseks on tarvis tehnilist taiplikkust ja leidlikku mõtteviisi ning häid teadmisi nii matemaatikas, füüsikas kui ka keemias. Olulised ei ole niivõrd faktiteadmised, vaid probleemide lahendamise ning järelduste tegemise oskus. Osaleda võivad kõik gümnaasiumi astme õpilased. Parimatel on võimalik kindlustada sissepääs Tallinna Tehnikaülikooli!

Füüsika-, keemia- ja matemaatikahuvilised õpilased on saanud seni panna end proovile ainealastel võistlustel, kuid nüüd avaneb kooliõpilastel võimalus panna end proovile laiemalt, kombineerides kõik loodusteaduste ja tehnikaalased teadmised ühel võistlusel.

Lisaks avaneb hea võimalus nendel, kes ei tunne end kõige tugevamalt teoreetiliste ülesannete lahendamisel, kuid on kuldsete kätega meistrimehed ja praktikud, sest tehnikaolümpiaadil on teoreetiliste ja praktiliste ülesannete osakaal võrdne.

Olümpiaad koosneb kahest osast:

  1. Teoreetilise osa lahendamine nõuab põhikooli ja gümnaasiumi reaalainete teadmisi ning lisaks tehnilist taiplikkust ja loogilise tuletamise oskust.
  2. Praktiliste ülesannete lahendamine nõuab loovat ja analüütilist mõtlemist ning oskust rakendada põhikooli ja gümnaasiumi füüsika, matemaatika ja keemia kooliprogrammist omandatud teadmisi sidudes neid reaaleluliste ülesannetega. Praktiliste ülesannete lahendamisel tuleb õpilastel kasutada mõõte- või tööriistu ning uurida ja kirjeldada erinevate tehnoloogia süsteemide toimivust.

Olümpiaadi viiele edukamale on välja pandud rahalised auhinnad lisaks on kahekümnel edukamal õpilasel, kes on saanud olümpiaadi tulemuseks vähemalt 60%, võimalus asuda gümnaasiumi lõpetamise järel õppima TalTechi mis tahes erialale (v.a arhitektuuriõpe) väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi.

Kui lugesid uudist uuest tehnikaolümpiaadist ja lahendasid ülesande ning soovid vastust kontrollida, siis õige vastus on variant b.

Tehnikaolümpiaadi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium – Vikipeedia