Site logo

KURSUSED 2020/2021 SÜGISSEMESTRIL

VALIKAINED (õppekavadesse kuuluvad õppeained) 

Eesti keel
HLE0050 Eesti keel ja kultuur (inglise keele baasil, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLE0060 Eesti keele suuline ja kirjalik väljendusõpetus (eesti keel emakeelena, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLE0010 Eesti keel II (inglise keele baasil,6.0 EAP, 64 ak t, A)
MLE0040 Eesti keel ja kultuur III (inglise keele baasil,3.0 EAP, 32 ak t, A)
Inglise keel
HLI0070 Akadeemiline suhtlus inglise keeles (3.0 EAP, 32 ak t, E)
HLI0080 Ingliskeelsed ettekanded, sõnavõtud ja diskussioonid (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0091 Inglise erialakeel (infotehnoloogia erialal, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0110 Akadeemiline kirjutamine inglise keeles (3.0EAP, 32 ak t, A)
MLI0010 Inglise teaduskeel (6.0 EAP, 64 ak t, E)
TSK0326 Majandusalane inglise keel (6.0 EAP, 64 ak t, E)
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine (inglise keele baasil,3.0 EAP, 32 ak t, E)

Vene keel
HLE0080 Vene keele suhtluskursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)


Ainekavad ja tunniplaanid (päevaõpe) on nähtavad õppeinfosüsteemis (ÕIS). 
 

VABAÕPPE AINED (õppekavadesse mittekuuluvad õppeained)

HLE0050 Eesti keel ja kultuur (inglise keele baasil, 3.0 EAP, 32 ak t, A) 
HLI0061 Inglise keele eelkursus 1 (3.0 EAP, 32 ak t, A) 
HLI0062 Inglise keele eelkursus 2: Grammatika e-kursus. (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0080 Ingliskeelsed ettekanded, sõnavõtud ja diskussioonid (3.0 EAP, 32 ak t, A)
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine (inglise keele baasil,3.0 EAP, 32 ak t, E)
TSK0309 Avalik esinemine (inglise keele baasil,6.0 EAP, 64 ak t, E)
HLS0010 Saksa keel A2-B1 (eesti keele baasil, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLS1040 Saksa keel A1.1 (eesti keele baasil, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLS2040 Saksa keel A1.2 (eesti keele baasil, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLE0160 Vene keel A1.1 (inglise keele baasil, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLE0161 Vene keel A1.2 (inglise keele baasil, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLX8001 Hispaania keel 1 (A1) (eesti keele baasil, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLX8002 Hispaania keel 2 (A1.2) (eesti keele baasil, 3.0 AP, 32 ak t, A)
MLX8005 Hispaania keel 5 (B1.2) (eesti keele baasil, 3.0 EAP, 32 ak t, A)


Üldjuhul on pakutavad vabaõppe ained tasulised (1EAP tasu vastavalt ülikoolis kehtestatud määradele).
Keeleõpe toimub nii eesti kui ka inglise keele baasil. 
Õppetöö algab semestri esimesel nädalal.
Keeleõppe huvilised peaksid kindlasti osalema valitud aine esimeses tunnis.

Ainekavad ja tunniplaanid (vabaained) on nähtavad õppeinfosüsteemis (ÕIS).

Vabaõppeainete loetelus võib esineda muutusi kuni sügissemestri alguseni.