Tallinna Tehnikaülikool

Õppetöö

ÕPPEAINED

2022/2023 SÜGISSEMESTER

VALIKAINED

Eesti keel
HLE0060 Eesti keele suuline ja kirjalik väljendusõpetus (3.0 EAP, 32 ak t, A)

Inglise keel
HLI0070 Akadeemiline suhtlus inglise keeles (3.0 EAP, 32 ak t, E)
HLI0080 Ingliskeelsed ettekanded, sõnavõtud ja diskussioonid (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0091 Inglise erialakeel (infotehnoloogia valdkond, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0110 Akadeemiline kirjutamine inglise keeles (3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLI0010 Inglise teaduskeel (6.0 EAP, 64 ak t, E)
TSK0326 Majandusalane inglise keel I (6.0 EAP, 64 ak t, E)
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine (3.0 EAP, 32 ak t, E)

Vene keel
HLE0080 Vene keele suhtluskursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)

VABAAINED

Eesti keel

MLE0060 Eesti keel vene emakeelega üliõpilastele (B1-B2,  3.0 EAP, 32 ak t, A)

Inglise keel
MLE0060 Eesti keel vene emakeelega üliõpilastele (3.0EAP, 32 ak t, A)
HLI0061 Inglise keele eelkursus 1 (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0062 Inglise keele eelkursus 2: Grammatika e-kursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0080 Ingliskeelsed ettekanded, sõnavõtud ja diskussioonid (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0091 Inglise erialakeel (ehituse valdkond, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
TSK0309 Avalik esinemine (6.0 EAP, 64 ak t, E)
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine (3.0 EAP, 32 ak t, E)

Saksa keel
HLS1040 Saksa keel A1 (A1.1, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLS2040 Saksa keel (A1.2, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLS0010 Saksa keel (A1-C1). E-kursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)

Vene keel
HLE0080 Vene keele suhtluskursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLE0160 Vene keel algajatele I (A1.1) (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLE0161 Vene keel algajatele II (A1.2) (3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLV0010 Vene keel (A1-C1). E-kursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)

Hispaania keel
MLX8001 Hispaania keel 1 (A1.1, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLX8003 Hispaania keel 3 (A2, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLX8004 Hispaania keel 4 (B1.1, 3.0 EAP, 32 ak t, A)


Ainekavad ja tunniplaan on nähtavad õppeinfosüsteemis (ÕIS).
Tunniplaanis võib esineda muutusi kuni semestri teise nädalani.