Site logo

Tunniplaanid

TalTechi tunniplaanid ja õppekavad on kättesaadavad õppeinfosüsteemis (ÕIS). Sügissemestri tunniplaanid avalikustatakse tavaliselt juuli lõpus ning kevadsemestri tunniplaanid detsembrikuus.

Pane tähele!

Tunniplaani vaatamiseks ei pea ÕISi sisse logima!

Tunniplaani leidmiseks tee nii:

  • Mine lehele ois2.ttu.ee

  • Vali "Tunniplaanid"

  • Õppekavade tunniplaanid on esitatud erialade nimede ja 4-täheliste koodidega.

  • ÕIS-is on lisatud koodidele ka numbrid, mis tähendavad järgmist: esimene number viitab semestrile ning teine on grupitunnus. Oma grupitunnuse saad seada peale immatrikuleerimist ÕISi sisse logides või dekanaadist.

    • Näide: Kood AAAB11 tähendab, et tegemist on elektrotehnika õppekavaga ning tunniplaan on 1. semestri (ehk esimese õppeaasta sügissemestri) kohta.

  • Tutvu ka tunniplaani lugemiseks mõeldud juhisega.

  • Gruppidesse jaotamine toimub teaduskonnas, vajadusel küsige infot dekanaadist.

  • Esimene õppenädal semestris on tunniplaanis paaritu nädal.

Õppekavad

Õppekava leidmiseks tee nii:

1. Mine lehele ois2.ttu.ee
2. Vali "Õppekavad" > "Rakenduskõrgharidusõpe" jne > Vali sobiv teaduskond ja seejärel õppekava

Loe lisaks - õppekavade ülesehitusest