Tallinna Tehnikaülikool

Optimeeritud aku-energiasalvestid kodumajapidamistele

Taastuvenergia tootmis- ja salvestussüsteemide üha kasvav rakendusala tingib intensiivsema energiahaldusmeetodite uurimise. Need meetodid sisaldavad tõhusamat energiajaotust, salvestust ning ressursikasutuse optimeerimist. Projekt on fokusseeritud kodumajapidamistes kasutatavate väikesevõimsuseliste akupõhiste energiasalvestite arendamisele. Antud seadmetel puuduvad siiani energiahalduse süsteemid, mis võimaldaks nende potentsiaali täielikku ärakasutamist. Projekti käigus lähenetakse antud probleemi lahendamisele eri suundadest: elektroonikakomponendid, jõuelektroonilised liidesmuundurid ja energiahalduse algoritmid. Balti mere regiooni energiatootmise ja tarbimise täpsed mudelid võimaldavad luua ja uurida täpseid energiahalduse profiile energiasalvestitele. Nende profiilide põhjal optimeeritakse salvestite jõupooljuhtmuundureid silmas pidades nende maksumust ja kasutegurit. Saadud tulemuste põhjal arendatakse tulevikus edasi energiahalduse algoritme energiasalvestitele. Töö eeldab pidevat projektipartnerite vahelist andmevahetust tagamaks uuringule kõrgetasemeliseid tulemusi. Uurimistöö tulemused tõstavad teadlikkust kodumajapidamiste energiasalvestussüsteemide kasutatavuse kohta Balti mere regioonis. Projekt loob vundamendi uutele energiatootjate/tarbijate põhistele ärimudelitele, keskendudes uudse tehnoloogia eleutsükli maksumuse vähendamisele ning sellest saadava kasu maksimeerimisele.

Project_Orbes
Project_Orbes
Project_Orbes

Antud projekt on rahastatud EMP finantsmehhanismi teaduskoostöö raames.
01.01.2020 -  31.01.2023
Eelarve: 750 536 EUR

ETIS

PARTNERID

 • ANDREI BLINOV (Principal Investigator, Tallinn University of Technology, Estonia)

Webpage: https://taltech.ee/en/contacts/power-electronics-research-group/andrei-blinov
https://www.etis.ee/CV/Andrei_Blinov/est?lang=ENG
ORCID: 0000-0001-8577-4897

 • DIMOSTHENIS PEFTITSIS (Principal Investigator, Norwegian University of Science and Technology, Norway)

Webpage: https://www.ntnu.edu/employees/dimosthenis.peftitsis
ORCID: 0000-0002-4041-7842

 • ILYA GALKIN (Principal Investigator, Riga Technical University, Latvia)

Webpage: https://ortus.rtu.lv/science/en/experts/342
ORCID: 0000-0002-8146-9227

 • AUDRIUS JONAITIS (Principal Investigator, Kaunas University of Technology, Lithuania)

Webpage: https://en.ktu.edu/scientist/audrius-jonaitis/022898bbc7110244fd24b3e410597047
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Audrius_Jonaitis

 • ENRIQUE ROMERO-CADAVAL (Professor, University of Extremadura, Spain)

Webpage: https://www.unex.es/conoce-la-uex/departamentos/ficha_personal?idDpto=Y048&personal=1&idPro=eromero
ORCID: 0000-0003-4760-8788

 • JOÃO MARTINS (Professor, UNINOVA, Portugal)

Webpage: https://novaresearch.unl.pt/en/persons/jo%C3%A3o-martins
ORCID: 0000-0002-2248-2595

UUDISED ja ÜRITUSED

22.11.2023 Presentation of project results at 4th i3DC event in Tallinn, by all the Partners
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7133447645594796032
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7127945102961856512
20.10.2023 Paying visit to prof. A. K. Rathore and visiting Priit Turk, Ambassador of Estonia to Singapore and IEEE meetings. The ORBES project was presented and discussed.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=814798590436249&set=pcb.814798677102907
https://www.facebook.com/photo/?fbid=814798620436246&set=pcb.814798677102907
09.10.2023 Presentation of the ORBES project results as Keynote speaker in the frame of RTUCON2023 conference.
http://www.conference.rtu.lv/rtucon/docs/RTUCON2023_Final_Program.pdf
08.09.2023 Project acknowledged at IEEE Estonia Section Annual Seminar 2023
https://ieee.ee/event/ieee-estonia-section-annual-seminar-2023/
15.05.2023 Presentation at the IEEE on-line webinar “ELECTRIC VEHICLES AND CHARGING INFRASTRUCTURE”. Some of the project ORBES findings have been evaluated for electric vehicle applications
https://events.vtools.ieee.org/m/361228

15.12.2022 The 3rd I3DC event was inspired and supported by the ORBES project.
https://www.linkedin.com/posts/andrei-blinov-37162049_team-event-project-activity-7009621258166247424-q4fP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7009618787914104832
https://www.linkedin.com/in/andrei-blinov-37162049/recent-activity/all/
24.11.2022 Project acknowledged at Vilnius Greentech forum: Energy, Transport, Green economics (Vilnius, Lithuania).
21.11.2022 Presentations of the ORBES activities during visit to TU Delft and DC Opportunities company; Delft, Holland.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487519523164159&set=a.208792004370247
18.11.2022 Project acknowledged at Lithuanian Science and Industry 2022: Resource Management and (Un)Planned Changes (Kaunas, Lithuania).
https://lmip.ktu.edu/#programa
27.09.2022 Invited speech “Power Electronics and Energy Management of Battery Energy Storage Systems” at SYPA forum in the frame of IECON 2022 conference.
https://iecon2022.org/syp-program/
23.09.2022 Project acknowledged at a conference to Celebrate the 130th Anniversary of Electrification, the 140th of Telephonication, and the 230th of Magdeburg Authority (Rietavas, Lithuania).
18.05.2022 Presentation and discussion during the visit to Gdansk, Poland at “Power Electronics Systems for Energy Efficient Buildings”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487519293164182&set=pcb.487519739830804
14.01.2022 The results obtained are presented in ERR.ee article.
https://novaator.err.ee/1608466049/tuleviku-elektriarveid-voib-vahendada-nutikas-algoritm

02.12.2021 Presentation of project results during the IEEE event “SEMINAR IN FIELD OF POWER ELECTRONICS AND MICROGRIDS”, Warsaw, Poland.
https://events.vtools.ieee.org/m/290999
25.11.2021 Presentation at the First Estonian Residential DC Innovation Workshop.
27.08.2021 Presentation of the project activities in the frame of seminar “Intelligent and Efficient Energy Management for Zero Energy and Resource Efficient Smart Buildings and Districts”.
18.06.2021 Project scope and intermediate results presented in the frame of the IEEE event: PELS Day 2021 Seminar "Power Electronics in Estonia: Past, Present, and Future".
26.05.2021 Project intermediate results were presented in the frame of the international webinar “Power Electronics and Energy Management of nearly Zero Energy Buildings” chaired by Andrei Blinov.
https://haldus.taltech.ee/sites/default/files/2021-05/EE_ins_Webinar26May.pdf
21.01.2021 Project acknowledged during the TalTech webinar “High-Performance Power Electronic Solutions Simultaneously Applicable for DC and AC Grids” in the frame of presentations by Andrei Blinov - Power electronic interface for small-scale battery storage systems.
https://ieee.ee/event/7473/
https://www.youtube.com/watch?v=cgCHSPpQEPA
15.01.2021 Oleksandr Korkh defended his Ph.D. thesis entitled “Isolated Matrix converters”. The work was supported in part by the EMP474 grant.
https://taltech.ee/en/events/thesis-defence-oleksandr-korkh

29.05.2020 Project acknowledged in the invited speech entitled “Technologies and Trends in Energy Storage Systems” of 9th International Doctoral School of Energy Conversion and Saving Technologies [online]:
http://ieei.rtu.lv/ids-ecst/.
26.02.2020 Paper “Improved Modulation Method for Full-Bridge AC-DC HF-Link Converter” presented at ICIT conference in Buenos Aires.
13.02.2020 Project mentioned in Vikerraadio “Nutikas” program:
https://vikerraadio.err.ee/1044650/nutikas-andrei-blinov-ja-mihhail-kudinskiy-uudne-energiasalvesti-liginullenergiahoonetele
14.01.2020 Project kick-off meeting in Tartu and presentation of the project in the opening ceremony.
30.12.2019 Work of the PI in the residential storage field is imentioned on Ehitusuudised:
https://www.ehitusuudised.ee/uudised/2019/12/30/taltechi-energeetikud-esitlesid-uudset-energiasalvestit
27.12.2019 Work of the PI in the residential storage field is imentioned in PBK news.
27.12.2019 Work of the PI in the residential storage field is imentioned on Postimees:
https://maaelu.postimees.ee/6858976/eesti-esimene-energiasalvesti-voiks-turule-jouda-mone-aasta-parast
26.12.2019 Project mentioned in DigiGeenius webpage:
https://digi.geenius.ee/rubriik/teadus-ja-tulevik/taltechi-teadlased-esitlesid-asja-uudset-energiasalvestit/
20.12.2019 Work of the PI in the residential storage field is imentioned in ERR video:
https://novaator.err.ee/1016529/ttu-energeetikud-arendavad-eesti-esimest-energiasalvestit

PUBLIKATSIOONID

For more information and details please visit:
https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/ab69e019-7be0-49bb-9fe9-255d827faed1?lang=ENG&tabId=tab_Additional

 • Verbytskyi, Ievgen; Nadeem, Mohammad Mahad; Blinov, Andrei; Chub, Andrii; Vinnikov, Dmitri (2023).
  Wide Output Voltage Range Isolated Buck-Boost PFC Converter with Reconfigurable Rectifier. 2023 IEEE 17th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG): 2023 IEEE 17th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Tallinn, Estonia, Jun. 14-16, 2023. IEEE, 1−7. DOI: 10.1109/CPE-POWERENG58103.2023.10227389.
 • Giannakis, Andreas; Philipps, Daniel; Blinov, Andrei; Peftitsis, Dimosthenis (2023).
  A Three-Level Voltage-Source Gate Driver for SiC MOSFETs in Synchronous Rectification Mode. 2023 IEEE 17th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG): Tallinn, Estonia, June 14-16 2023. IEEE, 1−6. DOI: 10.1109/CPE-POWERENG58103.2023.10227462.
 • Sidorova, Aleksandra; Blinov, Andrei; Ahmadiahangar, Roya; Vinnikov, Dmitri; Võsa, Karl-Villem; Kurnitski, Jarek (2023).
  Optimized Energy Scheduling of Residential DC Building: Case of Nordic Climate. 2023 IEEE 17th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG): Tallinn, Estonia, June 14-16 2023. IEEE, 1−7. DOI: 10.1109/CPE-POWERENG58103.2023.10227437.
 • Yadav, Neelesh; Chub, Andrii; Hassanpour, Naser; Blinov, Andrei; Vinnikov, Dmitri (2023).
  Maximum Power Point Tracking Algorithm for Step-Up/Down Partial Power Converters with Improved Performance Around Zero Partiality. 2023 IEEE 17th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG): Tallinn, Estonia, Jun. 14-16, 2023. IEEE, 1−6. DOI: 10.1109/CPE-POWERENG58103.2023.10227506.
 • Verbytskyi, Ievgen; Nadeem, Mohammad Mahad, Blinov Andrei, Carvalho, Edivan Laercio; Chub, Andrii; Vinnikov, Dmitri (2023).
  Dynamic Reconfiguration for Wide Output Voltage Range Isolated Buck-Boost PFC Converter. 2023 IEEE 8th Southern Power Electronics Conference and 17th Brazilian Power Electronics Conference (SPEC/COBEP): COBEP/SPEC 2023, Florianopolis, Santa Catarina, Brazil, Nov. 26-29, 2023. IEEE, 1−5. DOI: 10.1109/SPEC56436.2023.10407792.
 • Sriupsa, Laurynas; Vaitkunas, Mindaugas; Baronas, Arturas; Dosinas, Julius (2023).
  Analysis of self-generated PV energy consumption profiles in prosumers microgrid. International Journal of Sustainable Energy, 42 (1), 1586−1605. DOI: 10.1080/14786451.2023.2290302.

 • Blinov, A.; Vinnikov, D.; Romero-Cadaval, E.; Martins, J.; Peftitsis, D. (2022).
  Isolated High-Frequency Link PFC Rectifier with High Step-Down Factor and Reduced Energy Circulation. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, 3 (3), 788−796. DOI: 10.1109/JESTIE.2021.3126226.
 • Ahmadiahangar, R.; Karami, H.; Husev, O.; Blinov, A.; Rosin, A.; Jonaitis, A.; Sanjari, M. J. (2022).
  Analytical approach for maximizing self-consumption of nearly zero energy buildings- case study: Baltic region. Energy, 238, 121744. DOI: 10.1016/j.energy.2021.121744.
 • Abdel-Rahim, O.; Chub, A.; Blinov, A.; Vinnikov, D.; Peftitsis, D. (2022). An Efficient Non-Inverting Buck-Boost Converter with Improved Step Up/Down Ability. Energies, 15 (13), #4550. DOI: 10.3390/en15134550.
 • Emiliani, P.; Blinov, A.; Peftitsis, D.; Giannakis, A.; Vinnikov, D. (2022).
  Reactive Power Control for Bidirectional Isolated High-Frequency Link Converter. 2022 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2022. IEEE, 372−376. DOI: 10.1109/SPEEDAM53979.2022.9842131.
 • Verbytskyi, I.; Blinov, A.; Emiliani, P.; Galkin, I. (2022).
  Digital Control of PFC Rectifier with Combined Feedforward and PI Regulator. IECON 2022- 48th Annual Conference of the Industrial Electronics Society: Brussels, Belgium, 17-20 October 2022. IEEE, 1−6. DOI: 10.1109/IECON49645.2022.9968509.
 • Blinov, A.; Williamson, S. (2022).
  Special Issue: "Power Electronics and Energy Management for Battery Storage Systems". MDPI.
 • Ahmadiahangar, R.; Blinov, A.; Peftitsis, D. (2022). Energy Scheduling and Flexibility Quantification in Buildings. In: Distributed Energy Systems. (249−259). CRC Press. DOI: 10.1201/9781003229124-16.
 • Zelba, Mantas; Deveikis, Tomas; Barakauskas, Justinas; Baronas, Arturas; Gudzius, Saulius; Jonaitis, Audrius; Giannakis, Andreas (2022).
  A Grid-Tied Inverter with Renewable Energy Source Integration in an Off-Grid System with a Functional Experimental Prototype. Sustainability, 14 (20), #13110. DOI: 10.3390/su142013110.
 • Petrauskas, Gytis; Svinkunas, Gytis; Jonaitis, Audrius; Giannakis, Andreas (2022).
  Application of Novel AC-AC Matrix VFD for Power Factor Improvement in Conventional AC-DC-AC VFD-Loaded Power Distribution Lines. Electronics, 11 (7), ARTN 997. DOI: 10.3390/electronics11070997.
 • Bubovich, A.; Parinova, V.; Galkin, I.; Giannakis, A. (2022). Initial Evaluation of Multilevel Converter with Unfolding Stage and Voltage Regulators for applications in BESSs. Proceedings of the Biennial Baltic Electronics Conference, BEC, 2022-October. IEEE. DOI: 10.1109/BEC56180.2022.9935611.
 • Bubovich, Alexander; Vorobyov, Maxim; Galkin, Ilya; Blinov, Andrei; Giannakis, Andreas (2022).
  Overview of Bidirectional Unfolding Converters for Battery Energy Storage Systems. 2022 IEEE 13th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG): 13th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG), JUN 26-29, 2022, Kiel, GERMANY. New York: IEEE. DOI: 10.1109/PEDG54999.2022.9923093.
 • Vaicys, Jonas; Norkevicius, Povilas; Baronas, Arturas; Gudzius, Saulius; Jonaitis, Audrius; Peftitsis, Dimosthenis (2022).
  Efficiency Evaluation of the Dual System Power Inverter for On-Grid Photovoltaic System. Energies, 15 (1). DOI: 10.3390/en15010161.
 • Sriupsa, Laurynas; Dosinas, Julius; Vaitkunas, Mindaugas; Jonaitis, Audrius; Baronas, Arturas; Gudziute, Saule (2022).
  Employment of a DC microgrid for more efficient use of solar energy in household buildings. 2022 Ieee 63Th International Scientific Conference On Power And Electrical Engineering Of Riga Technical University (Rtucon): IEEE 63rd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga-Technical-University (RTUCON), OCT 10-12, 2022, Riga, LATVIA. New York: IEEE. DOI: 10.1109/RTUCON56726.2022.9978785.

 • Azizi, E.; Shotorbanib, A.; Ahmadiahangar, R.; Mohammadi-Ivatloo, B.; Rosin, A.; Sadiq, R.; Hewage, K. (2021).
  Cost/Comfort-oriented Clustering-based Extended Time of Use Pricing. Sustainable Cities and Society, 66, 102673. DOI: 10.1016/j.scs.2020.102673.
 • Sanjareh, M. B.; Nazari, M. H.; Gharehpetian, G. B.; Ahmadiahangar, R.; Rosin, A. (2021).
  Optimal scheduling of HVACs in islanded residential microgrids to reduce BESS size considering effect of discharge duration on voltage and capacity of battery cells. Sustainable Energy Grids and Networks, 25, #100424. DOI: 10.1016/j.segan.2020.100424.
 • Najafzadeh, M.; Ahmadiahangar, R.; Husev, O.; Roasto, I.; Jalakas, T.; Blinov, A. (2021).
  Recent Contributions, Future Prospects and Limitations of Interlinking Converter Control in Hybrid AC/DC Microgrids. IEEE Access, 9, 7960−7984. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3049023.
 • Blinov, A.; Korkh, O.; Chub, A.; Vinnikov, D.; Peftitsis, D.; Norrga, S.; Galkin, I. (2021).
  High Gain DC-AC High-Frequency Link Inverter with Improved Quasi-Resonant Modulation. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 69 (2), 1465−1476. DOI: 10.1109/TIE.2021.3060657.
 • Blinov, A.; Verbytskyi, I.; Peftitsis, D.; Vinnikov, D. (2021).
  Regenerative Passive Snubber Circuit for High-Frequency Link Converters. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, 3 (2), 252−257. DOI: 10.1109/JESTIE.2021.3066897.
 • Galkin, I. A.; Blinov, A.; Vorobyov, M.; Bubovich, A.; Saltanovs, R.; Peftitsis, D. (2021).
  Interface Converters for Residential Battery Energy Storage Systems: Practices, Difficulties and Prospects. Energies, 14 (12), #3365. DOI: 10.3390/en14123365.
 • Bubovich, A.; Vorobyov, M.; Blinov, A.; Peftitsis, D. (2021).
  Peculiarities of Multilevel Power Electronic Converters for Interfacing Battery Energy Storages with AC Loads. 2020 IEEE 8th Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), Vilnius, Lithuania. IEEE, 1−4. DOI: 10.1109/AIEEE51419.2021.9435798.
 • Annuk, Andres; Yaïci, Wahiba; Blinov, Andrei; Märss, Maido; Trashchenkov, Sergei; Miidla, Peep. (2021).
  Modelling of Consumption Shares for Small Wind Energy Prosumers. Symmetry, 13 (4), ARTN 647. DOI: 10.3390/sym13040647.
 • Azizi, E.; Ahmadiahangar, R.; Rosin, A.; Martins, J.; Lopes, R. A.; Beheshti, M. T.; Bolouki, S. (2021).
  Residential energy flexibility characterization using non-intrusive load monitoring. Sustainable Cities and Society, 75, 103321. DOI: 10.1016/j.scs.2021.103321.
 • Zinchenko, D.; Blinov, A.; Chub, A.; Vinnikov, D.; Verbytskyi, I.; Bayhan, S. (2021).
  High-efficiency Single-Stage Onboard Charger for Electrical Vehicles. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 70, 12581−12592. DOI: 10.1109/TVT.2021.3118392.
 • Hassanpour, N.; Blinov, A.; Chub, A.; Vinnikov, D.; Mohamed A. A. O. (2021).
  A Series Partial Power Converter Based on Dual Active Bridge Converter for Residential Battery Energy Storage System. 2021 IEEE 62nd International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON). IEEE, 1−6. DOI: 10.1109/RTUCON53541.2021.9711725.
 • Verbytskyi, I.; Blinov, A.; Vinnikov, D.; Peftitsis, D. (2021).
  Operation and Design of Series-Resonant Current-Source Full-Bridge DC-DC Converter. IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference): IECON 2021 – 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Toronto, ON, Canada, 13-16 Oct. 2021. IEEE. DOI: 10.1109/IECON48115.2021.9589548.
 • Bisenieks, Martins; Zalostiba, Diana; Kunicina, Nadezhda; Giannakis, Andreas (2021).
  Modelling of Balancing Operation Regimes for Integration Of Electric Vehicle Charging Stations Into Legacy Lighting Infrastructure. 2021 IEEE 62Nd International Scientific Conference On Power And Electrical Engineering Of Riga Technical University (Rtucon) : proceedings: 62nd International Scientific Conference of the Power-and-Electrical-Engineering of Riga-Technical-University (RTUCON), Riga, Latvia, Nov. 15-17, 2021. New York: IEEE. DOI: 10.1109/RTUCON53541.2021.9711679.
 • Bubovich, A.; Vorobyov, M.; Giannakis, A. (2021).
  Initial Evaluation of a Multilevel Inverter with Unfolding Stage for BESS Applications. Proceedings of the 9th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering, AIEEE 2021. IEEE. DOI: 10.1109/AIEEE54188.2021.9670386.
 • Plienis, Mantas; Deveikis, Tomas; Jonaitis, Audrius; Peftitsis, Dimosthenis (2021).
  Research of current harmonics' impact on energy losses in distribution power transformers. 2021 Ieee 62Nd International Scientific Conference On Power And Electrical Engineering Of Riga Technical University (Rtucon): IEEE 62nd International Scientific Conference of the Power-and-Electrical-Engineering of Riga-Technical-University (RTUCON), NOV 15-17, 2021, Riga, LATVIA. New York: IEEE. DOI: 10.1109/RTUCON53541.2021.9711592.

 • Blinov. A.; Verbytskyi, I.; Zinchenko, D.; Vinnikov, D.; Galkin, I. (2020).
  Modular Battery Charger for Light Electric Vehicles. Energies, 13 (4), #774. DOI: 10.3390/en13040774(2020). Modular Battery Charger for Light Electric Vehicles. Energies, 13 (4), #774. DOI: 10.3390/en13040774.
 • Blinov, A.; Kosenko, R.; Vinnikov, D.; Parsa, L. (2020).
  Bidirectional Isolated Current Source DAB Converter with Extended ZVS/ZCS Range and Reduced Energy Circulation for Storage Applications. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 67 (12), 10552−10563. DOI: 10.1109/TIE.2019.2958291.
 • Blinov, A.; Korkh, O.; Chub, A.; Vinnikov, D. (2020).
  Improved Modulation Method for Full-Bridge AC-DC HF-Link Converter. IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT): Buenos Aires, Argentina, 26-28 February 2020. IEEE, 1173−1177. DOI: 10.1109/ICIT45562.2020.9067128.
 • Korkh, O.; Blinov A.; Vinnikov, D.; Chub, A. (2020).
  Review of Isolated Matrix Inverters: Topologies, Modulation Methods and Applications. Energies, 13 (9), #2394. DOI: 10.3390/en13092394.
 • Korkh, O.; Blinov, A.; Vinnikov, D.; Shevchenko, V. (2020).
  Optimization and Design of Planar Transformer for the High Frequency Link Converter. Proceedings of the 2020 IEEE 11th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG): Dubrovnik, Croatia, 28 Sept.-1 Oct. 2020. Dubrovnik, Croatia: IEEE, 615−620. DOI: 10.1109/PEDG48541.2020.9244465.
 • Rosin, A.; AhmadiAhangar, R.; Azizi, E.; Sahoo, S.; Vinnikov, D.; Blaabjerg, F.; Dragicevic, T.; Bolouki, S. (2020).
  Clustering-based Penalty Signal Design for Flexibility Utilization. IEEE Access, 1−11. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3038822.
 • Ahmadiahangar, R.; Husev, O.; Blinov, A.; Karami, H.; Rosin, A. (2020).
  Development of a Battery Sizing Tool for Nearly Zero Energy Buildings. IECON 2020 The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society: Singapore, 18-21 October 2020. IEEE, 5149−5154. DOI: 10.1109/IECON43393.2020.9254557.
 • Bubovich, Alexander; Galkin, Ilya (2020).
  Evaluation of Optimal Switching of Modular Multilevel Inverter with Independent Voltage Sources. 2020 Ieee 61St Annual International Scientific Conference On Power And Electrical Engineering Of Riga Technical University (Rtucon): 61st IEEE Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga-Technical-University (RTUCON), NOV 05-07, 2020, Riga, LATVIA. New York: Ieee. DOI: 10.1109/RTUCON51174.2020.9316581.

 • LVP2023000064. "System and method for transmitting power between AC and DC sources". "Sistēma un metode līdzsprieguma uzkrājēja un maiņsprieguma tīkla salāgošanai".
 • P202000020. System and method for power transfer between two DC sources. "Süsteem ja meetod võimsuse edastamiseks kahe alalispingeallika vahel"