Tallinna Tehnikaülikool

Kirjastusest

2017. aastal muutus Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus (TalTech kirjastus) ülikoolis toimunud struktuurireformi raames Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (TalTech raamatukogu) allüksuseks. 2018. aastal jätkunud raamatukogu struktuuri reorganiseerimise käigus likvideeriti kirjastus kui eraldiseisev struktuuriüksus, kuid kirjastustegevus jätkus. Samal aastal likvideeriti ka kirjastuse Print-on-Demand masinad amortisatsiooni tõttu, trükiteenus tellitakse edaspidi TalTechi lepingulistelt riigihankeparneritelt.

Tänasel päeval TalTech kirjastus:

  • annab välja Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstavaid doktoritöid ning õppekirjandust, sh õpikud, õppevahendid, käsiraamatud, loengukonspektid, ülesannete kogud, metoodilised materjalid jms;

  • korraldab trükiste keeletoimetamise, kujundamise ja küljendamise;

  • tellib Kirjastajaportaalist väljaannetele ISBN numbreid;

  • müüb kirjastuse poolt välja antud õpikuid jt õppematerjale;

  • vahendab trükiste tellimist ülikooli lepingulistelt riigihankepartneritelt.

Teisi väljaandeid, nt bibliograafianimestikud, konverentsikogumikud, memuaarid jms, kirjastus paberkandjal ei avalda. Soovi korral saab neid avaldada elektrooniliselt TalTech raamatukogu digikogus. Kirjastamisspetsialist kontrollib formaalsete avaldamiseks nõutavate tingimuste täitmist ja vajadusel nõustab autoreid.

TalTechi kirjastuses ilmunuid trükiseid on võimalik osta:

  • raamatukogu 2. korruse teenindusletist, tasuda saab nii sularahas kui kaardiga;

  • TalTechi e-poest, tasuda saab arvega ja pangalingi kaudu;

  • TalTechi meenete poest, tasuda saab nii sularahas kui ka kaardiga;

  • EMERA harukogust, müügil ainult TalTech Eesti Mereakadeemia trükised, tasuda saab nii sularahas kui ka kaardiga.

  • Suuremaid koguseid või arvega saab osta kirjastusest, kontakt: Mirjam Piik, tel. 6202677, mirjam.piik@taltech.ee.