TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Rakendusfüüsika magistrikava on mõeldud neile, kes on huvitatud innovatiivsete lahenduste loomisest teadusmahukates ettevõtetes ja projektides. Programm pakub interdistsiplinaarset haridust, mis sisaldab inseneriteadust, füüsikat, matemaatikat, füüsikalist okeanograafiat ja atmosfäärifüüsikat.

Eriala sisu

Rakendusfüüsika magistrikava on mõeldud neile, kes on huvitatud innovatiivsete lahenduste loomisest teadusmahukates ettevõtetes ja projektides. Programm pakub interdistsiplinaarset haridust, mis sisaldab inseneriteadust, füüsikat, matemaatikat, füüsikalist okeanograafiat ja atmosfäärifüüsikat. Õpe ühendab seega teoreetilise teaduse praktiliste väljunditega. Valida saab kahe peaeriala vahel: matemaatika ja füüsika ning okeanograafia ja meteoroloogia.

Meie lõpetajad töötavad uurimis- ja teadusasutustes, ettevõtetes ja teenistustes, mille peamised tegevusalad on seotud füüsika, matemaatika, okeanograafia ja/või meteoroloogiaga.

Hea loogilise mõtlemise ja analüüsioskuse tõttu on meie lõpetajad hinnatud ka neil töökohtadel, kus ei lähe vaja otseselt matemaatikat ja füüsikat, küll aga head analüüsioskust – näiteks tootmises, IT- valdkonnas jm. Tugev reaalteaduste ja matemaatika baas annab võimaluse töötada spetsialistina pea kõikides reaalteaduste valdkondades, laiale baasile spetsiifilisi teadmisi juurde õppides aga juba sind huvitavas kitsamas valdkonnas – seda nii kohe lõpetamise järel kui ka aastate pärast.

Tutvu rakendusfüüsika õppekava täisversiooniga

Peaerialad

Õpingud hõlmavad teaduspõhises tööstuses tegutsevale spetsialistile vajalikke teadmisi: teadusarvutused, matemaatiline modelleerimine, pideva keskkonna mehaanika, vedelike dünaamika, kvantmehaanika. Lisaks saad valida teoreetiliste või praktiliste valikainete vahel, nagu rakendusmatemaatika, modelleerimine, tahke keha füüsika, turbulents, osakeste füüsika, fotoelastsus jne. Tippspetsialistide juhendatavate magistritöö teemade valik on veelgi laiem, mõned näited: kosmoloogia ja suure energiaga osakeste füüsika ning materjaliteadus (koostöös KBFIga), majandusfüüsika (koostöös Swedbankiga).

Tulevik

Selle peaeriala lõpetanul on teadmised ja oskused, et olla nt insener või projektijuht kõrgtehnoloogiaga tegelevates start-up-ettevõtetes või firmades, mille tegevusalad on seotud energeetikaga, nanotehnoloogiaga, materjaliteadusega, andmekaevega, laboratoorsete mõõtmistega, rakendusmatemaatikaga, majandusfüüsikaga jne. Lõpetanud üliõpilased töötavad ka füüsika ja matemaatikaga seotud uurimisprojektides.

Tutvu matemaatika ja füüsika suuna õppekavaga

See peaeriala annab põhjalikud ja laialdased teadmised füüsikalistest protsessidest atmosfääris ja ookeanis ning Maa kliimat mõjutavatest teguritest. Tutvustatakse keskkonnateaduste kaasaegseid meetodeid ja vahendeid, lisaks antakse täiendavad teadmised keskkonnakeemia ja bioloogia alal. Kokku saad erialased oskused tegelemaks keskkonnaprobleemidega üle kogu maailma (kliimamuutused, karmid ilmastikuolud, eutrofeerumine, ookeanide hapestumine, rannikualade erosioon jne). Õppekava oluliseks osaks on näidata, kuidas hoida Maa looduslik keskkond inimestele ohutuna ja edendada säästvat arengut.

Tulevik

Üha rohkem on vaja teadlasi ja insenere, kes tunnevad atmosfääri ja mere füüsikalisi aluseid ühes kaasaegsete seire- ja modelleerimismeetoditega. Võimalikke töövaldkondi on mitmeid: kliima muutuste uurimine, meteoroloogia, okeanograafia, kosmoseteadused. Programmi lõpetanuid vajavad Eestis näiteks riigi ilmateenistus, veeteede amet, keskkonnaministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, uurimisasutused ja ülikoolid ning tänapäeval üha enam ka erasektor. Ka rahvusvahelised koostööorganisatsioonid ja valitsustevahelised institutsioonid on väga huvitatud, et meie lõpetanud töötaksid nende juures spetsialistidena.

Tutvu okeanograafia ja meteoroloogia suuna õppekavaga

 

Vaata videost, mida räägib rakendusfüüsika haridusest meie vilistlane Mario Kadastik.
Vaata videost, mida räägib rakendusfüüsika haridusest meie vilistlane Lauri Illison.

Miks õppida just TalTechis?

 • TalTech on ainus ülikool Eestis, kus saab õppida okeanograafiat ja meteoroloogiat. Samuti on TalTech praegu ainus koht, kus uuritakse ja arendatakse päikesepaneele ning nende materjale.
 • Üliõpilasena tegutsed kaasaegsetes laboratooriumides ja uurimisrühmades, nt päikesepaneelide arendamise, pooljuhtmaterjalide uuringute, fotoelastsuse jne vallas.
 • Üliõpilased saavad osaleda Läänemere uurimisekspeditsioonidel TalTech uurimislaeval „Salme“ ja/või teha koostööd Riigi ilmateenistusega.
 • Läänemere uuringuteks kasutavate meetodite väljatöötamiseks on üliõpilastel juurdepääs satelliidipiltidele, mis on tehtud koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga.
 • Majandusfüüsikast huvitatud üliõpilased saavad käia praktikal Swedbankis.
 • Teadustööst huvitatud üliõpilased on oodatud uurimistööd tegema Küberneetika instituuti, Meresüsteemide Instituuti ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Insituuti. Tutvu osade võimalike lõputöö teemadega teaduskonna kodulehel rakendusfüüsika õppekava all.

Vaata siit rakendusfüüsika lõputööde teemade ja praktika võimalusi - kas leiad põneva väljakutse?

Sisseastumine

 • Konkursi tingimused: kõrgharidus loodus- või tehnikateadustes
 • Kandideerimise nõuded: vestlus
 • Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt
 • Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10
 • Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti

Kandideeri SAISis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Raavo Josepson
620 3008
raavo.josepson@ttu.ee