Tallinna Tehnikaülikool
Remaker

REMAKER

Võttes arvesse traditsiooniliste fossiilsete kütuste tööstuse suhteliselt madalat automatiseerimise ja robotiseerimise taset, on nimetatud valdkonna tööjõu suunamiseks kaasaegsesse tehnoloogilisse tööstussektorisse vajalik üsna mahukas ümberõpe. See on eriti oluline praegusel ajal, kui Euroopa Liidu initsiatiividest lähtuvalt on oodata fossiilsete kütuste tööstuse järkjärgulist sulgemist. Seega, on vajalik sektorist vabanevate töötajate ümberõpe, et tööjõu kompetents vastaks tänapäevase mehhatroonika ja Tööstus 4.0 arusaamadega tugevalt seotud tootva tööstuse vajadustele. Et tööstuse poolt seatud kompetentsi tingimustele vastata, on töötatakse käesolevas projektis välja just varsti vabanevale tööjõule sobivad ümberõppe kursuses. Valdkonnad, mida kursused katavad on elektriajamid, automaatika, robootika, jõuelektroonika ning tööstuslike süsteemide olukorraseire. Need valdkonnad on omavahel tugevalt seotud ja kohati kattuvad. Lisades ahelasse ühisnimetajana IKT, võib neid valdkondi nimetada põhilisteks tehnoloogilisteks sammasteks, millele toetub kogu kaasaegne mehhatroonikale suunatud tööstus.

  • Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), Eesti  www.taltech.eeProjekti koordinator
  • Politechnika Śląska (Sileesia Tehnikaülikool, SUT), Poola  www.polsl.pl
  • Technische Hochschule Mittelhessen (Mittelhesseni Rakenduskõrgkooli, THM) Saksamaa  www.thm.de
  • Zapadoceska univerzita v Plzni (Lääne-Böömi ülikool Pilsenis, UWB) Tšehhi Vabariik   www.zcu.cz
EE_ins_pr
EE_ins_pr
EE_ins_pr
EE_ins_pr

Projekti koordinaator
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Aadress: Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
Telefon:  (+372) 620 2002
Faks: (+372) 620 2020
info@taltech.ee

Vastutav täitja
Prof Anton Rassõlkin
anton.rassolkin@taltech.ee
+372 6203202
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Tallinn, Ehitajate tee 5. Room NRG-204

Partnermeeskonna juhid:
Politechnika Śląska (Poola) – Prof. Mariusz Stępień
Technische Hochschule Mittelhessen (Saksamaa) –  Prof. Rafael Greszczynski
Zapadoceska univerzita v Plzni (Tšehhi Vabariik) –   Prof. Roman Pechánek