Tallinna Tehnikaülikool

Mikrokraadikavad

Registreerimine mikrokraadide õppekavadel õppimiseks on selleks õppeaastaks lõppenud. 

Lisainfo:
Avatud õppe keskus
mikrokraadid@taltech.ee
620 3600, 620 3601

Jätkusuutlik tekstiili- ja rõivatootmine

Järjest enam on oluliseks muutumas tekstiilitoodete ja rõivaste puhul nende vastupidavus, kvaliteet, nutikas ja personaliseeritud disain. Samuti nende valmistamiseks kasutatavate tehnoloogiate säästlikkus. Just see mikrokraadikava annab võimaluse omandada baasteadmised jätkusuutlikust tekstiili- ja rõivatootmisest!

Olelusring, tööstusökoloogia ja tööstluslikud ökosüsteemind (Tartu kolledž)

Soovid rakendada oma töös ringmajanduslikku lähenemist ning aidata seeläbi kaasa kliimamuutuse aeglustumisele? Kui jah, siis ootab see mikrokraadikava just Sind! Kaval õppides saad teadmisi ringmajandusest, tööstuslikest ökosüsteemidest ja keskkonnasõbralikest meetmetest, mida toodete või teenuste disainimisel rakendada. Õpid tundma olelusringipõhist lähenemist ning toodete ja teenuste keskkonnakoormuse leidmist.

Ringmajandus ja materjalitehnoloogia

Materjalitehnoloogia seisab suurte väljakutsete ees. Valdkonna olulisim eesmärk on liikuda lineaarselt majandusmudelilt ringsele. Järjest olulisemaks on muutunud materjalide kvaliteet, vastupidavus ja valmistamiseks kasutatavate tehnoloogiate säästlikkus.
Mikrokraadikava läbimise käigus õpitakse tundma ringmajanduse põhiprintsiipe läbi erinevate valdkondade, saadakse ülevaade erinevatest materjalidest ja nende jätkusuutlikkuse tootmise printsiipidest ning põhiteadmised keskkonnakaitsetehnoloogiast ja säästvast arengust. 

Mineraaltoormete ringmajandus

Kaasaegne tehnoloogia ja majandus tuginevad paljuski taastumatutele toormetele - ehitusmaterjalid, tööstustoormed, metallid ja energeetika. Kliimaneutraalsuse ning jätkusuutliku arengu huvides tuleb mõista piiratud ressursside rolli ringmajanduses ning erinevate materjalide elutsüklit ja taaskasutamise võimalusi. Täiendades oma teadmisi mineraaltoormete ringmajandusest, aitad kaasa uute ärimudelite tekkele ning ressursside parimale võimalikule väärindamisele.

Üleminek kestlikule toidusüsteemile

Rohepöörde raames on üha tähtsam kestlikkuse tagamine kõigis eluvaldkondades. Toidusüsteemide kestlikumaks muutmine on üks viimaseid ja keerulisemaid väljakutseid, mida rohepöörde raames on lahendama asutud. See pakub ka olulisi võimalusi nii majanduse konkurentsivõime tõstmiseks kui ka tervishoiusüsteemide toime tagamiseks. 
Mikrokraadi raames analüüsitakse toidusüsteemide kestlikkusele väljakutseid ning otsitakse innovaatilisi lahendusi nii sotsiaal- ja majandus- kui loodusteaduste vaates.