Tallinna Tehnikaülikool

Ringmajanduse tuumiklabor ehk RMTL on ühtne kontaktpunkt Tallinna Tehnikaülikooli ringmajanduse kompetentside ning teenuste leidmiseks ning erinevate koostöövormide sujuvaks rakendamiseks. RMTLi roll on luua keskkond efektiivseks erialaseks ringmajanduse teadmussiirdeks tehnikaülikooli ja partnerite vahel. 

RMTL eesmärk on aidata tööstusel aga ka laiemalt ühiskonnas lahendada ringmajandusele üleminekuga seotud suuri väljakutseid, mis nõuavad tehnoloogilist innovatsiooni ja sünergiat. 

RMTL kolm põhilist tegevussuunda:

• Interdistsiplinaarse teaduskoostöö ja innovatsiooni arendamine tehnikaülikoolis ringmajanduse valdkonnas;

• Ettevõtluskoostöö arendamine ringmajanduse valdkonnas;

• Ringmajanduse alase õppe edendamine ja ühiskondliku teadlikkuse tõstmisele kaasa aitamine.

RMTL koondab tehnikaülikooli erinevaid uurimisrühmi hõlmates valdkondi materjaliteadustest kuni jätksuutlike ühiskondade temaatikates tegutsevate majandusteadlasteni.

Ringmajandus

Laeb infot...

Laeb infot...