Tallinna Tehnikaülikool

6. mail toimub RMTL Stakeholder Club klubiüritus #3

RMTL Stakeholder Club

Maikuu kohtumisel räägime Kliimaministeeriumi esindajaga riigi ootustest ettevõtetele ning teadus- ja arendusasutustele uue kliimaseaduse ja jäätmereformi valguses ja Tekstiilitehnoloogia labori juhataja Tiia Plamus annab ülevaate, kuidas on viimaste aastate jooksul TalTechi õppeainetesse ja õppekavadesse integreeritud rohepöörde ja ringmajandusega seotud teemasid, et ühest küljest tagada ülikooli lõpetajate konkurentsivõime ning teisalt võimestada lõpetajaid ellu viima jätkusuutlikke muutusi oma (tulevastel) töökohtadel.

Ajakava:

15.45   kogunemine ja tervituskohv

16.00-17.30   ettekanded ja arutelu

17.30   võimalus omavahel võrgustada

RMTL Stakeholder Club on ringmajandusalast suhtlusvõrgustikku loov kohtumisete sari osalejate kogemuslugude ja info vahetamiseks, et seeläbi soodustada valdkonnas uudsete lahenduste teket ja arendada koostööd.

RMTL Stakeholder Club toimub Mektorys EnegryHUBis.

Palun anna oma tulekust teada hiljemalt 01.05 meilile: karin.kaar@taltech.ee

Kohtumiseni!

Ringmajandus

Ringmajanduse tuumiklabor ehk RMTL on ühtne kontaktpunkt Tallinna Tehnikaülikooli ringmajanduse kompetentside ning teenuste leidmiseks ning erinevate koostöövormide sujuvaks rakendamiseks. RMTLi roll on luua keskkond efektiivseks erialaseks ringmajanduse teadmussiirdeks tehnikaülikooli ja partnerite vahel. 

RMTL eesmärk on aidata tööstusel aga ka laiemalt ühiskonnas lahendada ringmajandusele üleminekuga seotud suuri väljakutseid, mis nõuavad tehnoloogilist innovatsiooni ja sünergiat. 

RMTL kolm põhilist tegevussuunda:

• Interdistsiplinaarse teaduskoostöö ja innovatsiooni arendamine tehnikaülikoolis ringmajanduse valdkonnas;

• Ettevõtluskoostöö arendamine ringmajanduse valdkonnas;

• Ringmajanduse alase õppe edendamine ja ühiskondliku teadlikkuse tõstmisele kaasa aitamine.

RMTL koondab tehnikaülikooli erinevaid uurimisrühmi hõlmates valdkondi materjaliteadustest kuni jätksuutlike ühiskondade temaatikates tegutsevate majandusteadlasteni.

Laeb infot...

Laeb infot...