Tallinna Tehnikaülikool

Ringmajandus

Ringmajandus on materjalide jätkusuutlikule kasutusele toetuv majandusmudel. Kord juba kasutusse võetud materjalid peavad meie heaolusse panustama võimalikult kaua ja efektiivselt. Ringne süsinikuneutraalne majandus saab teoks läbi materjalide ringkasutuse, toodete pikaealisuse ja tootmisjääkide minimeerimise. Teisalt ka teenused või ärimudelid, mis lubavad loodud väärtusi kasutada suuremal hulgal inimestel, aitavad kaasa ringmajanduse rakendumisele erinevates valdkondades.

Ringmajandus on majandusmudel, kus majanduskasv seotakse lahti esmase toorme (maavara) kasutusest luues võimalikult väikeste kadudega ringse tootmis- ja tarbimissüsteemi. Erinevalt traditsioonilisest lineaarsest majandusmudelist, mis põhineb põhimõttel „võta-tee-tarbi-viska“ tugineb ringmajandus olemasolevate materjalide ja toodete jagamisele, laenamisele, korduskasutamisele, parandamisele, uuendamisele, et neid hoida ringlus võimalikult kaua. Sellega pikendatakse toodete olelusringi.