Tallinna Tehnikaülikool

Õppeained

Sissejuhatus ringmajandusse EKX0020

Õppeaine tutvustab ringmajanduse põhimõisteid, põhimõtteid ja jätkusuutlikke ärimudeleid ning selgitab ressursside (materjalide) aineringi, keskkonnamõju ja ringlusse võtu võimalusi. Osalejad saavad ülevaate ringmajandusega seotud poliitikatest ja seadusandlusest, erinevate ringmajanduse põhimõtete rakendamisest eri tööstusvaldkondades: puidu-, plasti- ja tekstiilitööstuses, ehitusmaterjalide tootmises jm, mis võimaldab hiljem üliõpilastel tuvastada ringmajandusel ja lineaarsel majandusmudelil põhinevate ärimudeleid ning aitab mudeli muutmiseks anda sisendit.

Materjalide käitlemine ringmajanduses NGG0401

Virtuaalse õppeaine eesmärk on arendada jätkusuutlikumate protsesside loomise oskust maavarade kaevandamise-tootmise väärtusahelates. Üliõpilased õpivad tundma kogu materjali väärtusahelat: geoloogilist uurimist, kaevandamist, töötlemist, tootmist kuni materjalide ringlusse võtu ja taaskasutamiseni. Õppeaines vaadelakse metalle ja mineraale ressursitõhususe ja ringmajanduse vaatenurgast.
Virtuaalsete õppematerjalide abil arendavad õpilased oma kutse- ja ettevõtlusoskusi, lahendades projektiülesannet ja tutvustades äriideed, kuidas määratud probleemist üle saada.

Lähemalt: https://taltech.ee/en/sustainable-production-masters-course