Tallinna Tehnikaülikool

Rohepöörde ja ringmajanduse põhimõtete sisse viimine Tallinna Tehnikaülikooli õppeainetesse

Projekti eesmärk on rohepöörde ja ringmajandusega seotud teemad viia sisse erinevatesse Tallinna Tehnikaülikooli inseneri-, majandus- ja loodusteaduskonna õppekavadesse. Projekti perioodil kaardistatakse hetkeolukord ja kasutuses olevad erialased tarkvarad; luuakse ja täiendatakse erinevaid õppeaineid ning ühtlustatakse õppetööalane terminoloogia. Projekti on kaasatud ühtekokku 14 õppekava kolmest teaduskonnast:

 • EANB Materjalitehnoloogia
 • KVEM Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia
 • EARM Rohelised energiatehnoloogiad
 • EARB16 Tootearendus ja robootika
 • MVEB14 Integreeritud tehnoloogiad
 • EABM Keskkonnatehnika ja juhtimine
 • KAKM Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia
 • LAAB Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia
 • YALD Keemia ja biotehnoloogia, keemia peaeriala
 • LARB Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad
 • LARM Maapõueressursid
 • TABB Ärindus
 • TVTB Rahvusvaheline ärikorraldus

Projekti kestvus: 1.04.2022-31.03.2023.
Projekti rahastatakse TalTechi õppearendusfondist.
Täpsem info: Tiia Plamus tiia.plamus@taltech.ee

Ringmajanduslike praktikate juurutamise võimaldajad ja barjäärid

Uuringu esimeseks eesmärgiks oli selgitada nelja tööstussektori puhul välja ringmajanduslikud ärimudelid, mis sobivad juba eksisteerivatele ning peamiselt lineaarmajanduse põhimõtetel tegutsevatele või vähesel määral ringmajandust rakendavatele Eesti VKEdele lähtudes konkreetse tööstusvaldkonna spetsiifikast.

Uuringu teiseks eesmärgiks oli tuvastada sobivate ringmajanduslike ärimudelite puhul võimaldajad ja barjäärid olemasolevate VKEde ärimudelite ümberkujundamiseks sobivateks ringmajanduslikeks ärimudeliteks ning tuua välja tegurid, mille puhul on vaja riigi sekkumist ja tuge.

Uuring koostati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ning kestis 2021. aasta septembrist-detsembrini. Projektijuht oli prof. Wolfgang Gerstlberger.

Eesti Teadusinfosüsteemis