Tallinna Tehnikaülikool

Sihtrühmad

Ringmajanduse tuumiklabor on ühtne kontaktpunkt Tallinna Tehnikaülikooli ringmajanduse kompetentside ning teenuste leidmiseks ning erinevate koostöövormide sujuvaks rakendamiseks. RMTLi roll on luua keskkond efektiivseks erialaseks ringmajanduse teadmussiirdeks tehnikaülikooli ja partnerite vahel.