TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Kiire areng IT-valdkonnas on tekitanud kõrge potentsiaali ja vajaduse merendussektori digitaliseerimiseks. Kui praeguse ajani toimub veel suur osa laevanduse tööst nii öelda paberil, siis IT-lahendused ja e-süsteemid aitavad infot paremini vahetada ja koguda. E-navigatsioon läbi elektrooniliste kaartide ning infosüsteemide, e-dokumendid nii sertifikaatide kui konossementide näol ning e-sadamad reaalaja info ja teadaannetega vajavad standardite ning regulatsioonide väljatöötamist, muudatusi juhtimises ning haridusvaldkonnas.
Eesmärgiga aidata kaasa mehitamata/autonoomsete laevade meresõiduohutuse tõstmisele, nutikate ja keskkonnasäästlike lahenduste leidmisele on EMERAs alustanud tööd 2019. aasta sügisel meretehnoloogia tenuuriprofessori Abbas Dashtimanesh juhtimisel uurimisrühm: „Roheline meretehnoloogia“. Uurimisrühm keskendub ohutumale ja puhtamale laevandusele läbi pardasüsteemide sooritusvõime parendamise ning jätkusuutlike käitursüsteemide, sh heitmevaba laevanduse arendamise. Samuti on suunaks autonoomsete laevade disain, simulatsioon ja mudelkatsed.

 

Olulisemad projektid:

Green Small Craft - keskkonnasäästlikud väikesed kiirlaevad

Tallinki tark autotekk