Tallinna Tehnikaülikool

KHG jalajälg

Suured muutused Euroopas ja Eestis on praegu ja tulevikus tingitud kliimameetmetest, samas pole kasvuhoonegaaside vähendamise, edenemise ja jälgimise metoodikad täpsed, ühtlustatud ega laialdaselt kasutusele võetud.

Kliimanutika tuleviku keskuse juhtimisel algatati projekt, mille käigus töötati välja kasvuhoonegaaside heitme mõõtmise mudel ning ühtlasi tehti esimene KHG jalajälje inventuur (nn. baasaasta inventuur).

KHG jalajälje mudeli ning baasaasta inventuuri aruanne on leitav siit

07.06.2023 toimunud KHG jalajälje baasaasta inventuuri tutvustav infoseminar on järelvaadatav nii eesti kui ka inglise keeles ning infoseminari ettekanded on nähtavad siit: 1. KHG jalajälje töögrupp; 2. Telia Crowd Insights.

Lisaks on väljatöötamisel veebribrauseri-põhine KHG jalajälje hindamise tööriist, mille abil saavad hinnata oma kasvuhoonegaaside jalajälge mitte ainult Tallinna Tehnikaülikool, vaid ka teised Eesti avaliku sektori asutused. Nii jagame oma teadmisi kasvuhoonegaaside hindamispraktikatest ühiskonnas ja kiirendame rohelist üleminekut.

Kliimanutika tuleviku keskuses on loomisel ülikooli kasvuhoonegaaside heitkoguste seire- ja juhtimissüsteem, toetamaks ülikooli kliimameetmete rakendamist ja hindamist. Selle käigus on plaanis:

  • TalTechis kasvuhoonegaaside iga-aastase inventuuri protsessi loomine ja juhendamine, sealhulgas andmete kogumise ja aruandluse praktika ning tulevaste kliimameetmete kavandamine;
  • TalTechis kõige olulisemate meetmete väljaselgitamine, et jõuda ülikooli kliimatraalsuseni aastaks 2035;
  • TalTechi õppe- ja teadustöö ergutamine kasvuhoonegaaside arvestuse metoodikate, kasvuhoonegaaside leevendamise ja kliimaga kohanemise valdkondades;
  • aidata kaasa Eesti ülikoolide, omavalitsuste ja organisatsioonide, territooriumide ja hoonefondi kasvuhoonegaaside inventuuri kasutuselevõtule, kvaliteedile ja ühtlustamisele, jagades uut hindamisvahendit, mis põhineb TalTechi enda seiresüsteemil.

EN: TalTech GHG emissions model and base year inventory report can be found here

Kliimaneutraalne TalTech 2035 töögrupp

Helen Sooväli-Sepping, TalTechi rohepöörde prorektor
Tarmo Richard Klamp, TalTechi Kliimanutika tuleviku keskuse kliimanutika linnaku projektijuht
Kimmo Sakari Lylykangas, TalTechi Arhitektuuri ja urbanistika akadeemia juhataja
Jarek Kurnitski, TalTechi Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor
Madis Margus, TalTechi finantsjuht
Riina Uska, TalTechi kinnisvara arendusdirektor
Qidi Jiang, TalTechi Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant-nooremteadur
Merit Kindsigo, TalTechi Kuressaare kolledži direktor
Ragmar Saksing, Tehnopoli rohetehnoloogia klastri juht