Tallinna Tehnikaülikool

Kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälg

Arutelud kliimaneutraalsuse üle algasid Tehnikaülikoolis 2020. aasta sügisel uue arengukava koostamisega ning sellesinase kava üheks võtmenäitajaks sai ka kliimaneutraalne ülikool aastaks 2035 „Oluline on mõtestada lahti, mida me kliimaneutraalsuse all mõtleme, kas ümmargust nulli või tegevuste kavandamist ja elluviimist oma jalajälje vähendamisel," ütleb rektor Tiit Land 2024. aasta suve hakul. "Täielik kliimaneutraalsus ei saa tulla selle hinnaga, et kaotame ülikoolina oma konkurentsivõimet – ka Euroopa roheleppes seotakse kestlik areng majanduskasvuga. Nii on rohestrateegia ka kestlikkuse strateegia, Tehnikaülikool peab kestma ja arenema, olema tugev (tehnika)ülikool, samas (kliima)nutikam."

2022. aasta andmete põhjal töötasime välja kasvuhoonegaaside heitme mõõtmise mudeli ning ühtlasi tegime esimese KHG jalajälje inventuuri. Kliimaneutraalse ülikooli teekaardi loomisel ja jalajälje edaspidises seires lähtume baasaasta inventuurist, kuid ka parandame pidevalt andmete kvaliteeti ja automatiseerime nende kogumist.

Loe siit KHG jalajälje mudeli ning baasaasta inventuuri aruannet

07.06.2023 toimunud KHG jalajälje baasaasta inventuuri tutvustava infoseminari ettekanded: KHG jalajälje töögrupp ja Telia Crowd Insights.

Lisaks on väljatöötamisel avalik brauseripõhine KHG jalajälje hindamise tööriist, millega saavad hinnata oma kasvuhoonegaaside jalajälge ka teised Eesti avaliku sektori asutused. 

EN: TalTech GHG emissions model and base year inventory report

2024. aasta jaanuaris alustas tööd TalTechi kliimaneutraalse ülikooli teekaardi töörühm, mida juhib prof. Jarek Kurnitski

Tallinna Tehnikaülikooli Rohestrateegia 2023-2035 kirjeldab eesmärke ja võtmenäitajaid, millega saavutada ülikooli kliimaneutraalsus aastaks 2035. Kliimaneutraalse ülikooli teekaardi näol valmib selle aasta lõpuks Tehnikaülikoolile kolm stsenaariumit, mis selgitavad, kuidas ja milliste mõjudega on Tehnikaülikoolil võimalik jõuda 2035. aastaks kliimaneutraalse ülikooli linnaku eesmärgini. 

Juhtrühma liikmed: Jarek Kurnitski, Helen Sooväli-Sepping, Riina Uska, Madis Margus, Betra Leesment, Erkki Karo, Kaja Kuivjõgi, Kati Kõrbe, Kristel Vene.

Kaheksa sisulist valdkonda, millega stsenaariumides arvestatakse: 

1. Õppetöö ruumivajadused ja õpikeskkonna arengud kuni 2035 (Betra Leesment, Kimmo Lylykangas, Üliõpilasesinduse esindaja)

2. Ülikooli hoonete energiatõhusus, ehitus ja renoveerimine (Riina Uska, Jarek Kurnitski, Ergo Pikas, Targo Kalamees)

3. Energia tootmine, salvestamine ja roheenergia (Dmitri Vinnikov, Argo Rosin)

4. Andmepõhine energiajuhtimine ja energiapaindlikkus (Eduard Petlenkov, Martin Thalfeldt)

5. Liikuvuse meetmed, prognoosid ja liikuvusandmete kogumine (Pärtel-Peeter Pere, Kati Kõrbe)

6. Sisseostetud teenused/ESG ja rakendamine ülikooli juhtimisstruktuuris (Merle Ojasoo, Madis Margus, Erkki Karo, Epp Eglajs)

7. Toitlustamine ülikoolis (Kristel Vene)

8. Andmete kogumise arendamine ja automatiseerimine (Reijo Karu, Kaja Kuivjõgi)

Loe teekaardi kohta lisaks siit

Jalajälje hindamise tööriist on kättesaadav siit

Tööriista halduse ja arenduse töörühma juht on prof. Kimmo Sakari Lylykangas.

Töörühma liikmed:
Peter Robert Walke
Kadri-Ann Kertsmik
Vera Onunda
Epp Eglajs

Kontakt: support@ghg.ee 

Loe tööriista kohta lisaks siit