Tallinna Tehnikaülikool

Korduma kippuvad küsimused

Lävend on õppekavale vastuvõtmise tagav punktisumma. Kui Sinu punktisumma on soovitud erialale astumiseks nõutava lävendiga võrdne või sellest suurem, on õppekoht Tallinna Tehnikaülikoolis Sulle garanteeritud.

See tähendab sisu poolest aastaringset võimalust TalTechi kandideerida. Alates 1. detsembrist 2020 algab SAIS-is avalduste esitamine.
Vaata vastuvõtutingimuste tabelist, millised sisseastumistingimused TalTech erialadel on.

Kel on vaja mingeid lisadokumente paberil tuua, siis seda saab teha jooksvalt eelneval kokkuleppel vastuvott@taltech.ee kirjutades või siis suvel 25. juunist 7. juulini kell 12:00.

Õppetöö algab 2020. aasta sügisel.

Bakalaureuse- ja integreeritud õppesse saab kandideerida laia matemaatika (või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami) ja eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksamite tulemuste alusel. 

Tallinna Tehnikaülikoolis ei ole alates 2018. aasta vastuvõtust enam õppekohtade piirarve. Vastuvõtt on lävendipõhine, mis tähendab seda, et vastu võetakse kõik soovijad, kes on õppekoha saamiseks nõutava tulemuse saavutanud ehk lävendi ületanud.

Sisseastuja enda vastutada jääb õigel ajal avalduse esitamine, sisseastumiskatsel osalemine (kui kaval on katse) ja oma õppimatuleku soovi õigeks ajaks kinnitamine.

Kui laia matemaatika riigieksami tulemus jäi alla 50 punkti, on võimalik sooritada Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika sisseastumiskatse. Sisseastumiskatse on ülesehituselt sarnane laia matemaatika riigieksamiga.

Matemaatika sisseastumiskatset on võimalik sooritada ka siis, kui soovid Tallinna Tehnikaülikooli kandideerides parandada oma riigieksami tulemust. Näiteks on Sul küll 60 punkti täis, et saada enamusele Tallinna Tehnikaülikooli kavadele sisse, aga soovid saada informaatikasse, kus on nõudeks 70 punkti. Ka ei pea muretsema selle pärast, et äkki läheb sisseastumiskatse riigieksamist halvemini, sest kehtima jääb ja arvesse võtame parima tulemuse.

Kitsa matemaatika riigieksamiga TalTechi riigieksameid nõudvatele kavadele kandideerida ei saa. Ainult keskmise hinde alusel saab kandideerida rakenduskõrgharidusõppesse.

On ka mõned üksikud erialad, kuhu saab kandideerida ainult erialaste katsete sooritamisega. Vaata täpsemalt, millised nõuded on igal erialal vastuvõtuks kehtestatud.

Kui soovid kandideerida õppekavale, kus on nõutud laia matemaatika riigieksami tulemus, on võimalik sooritada Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika katse, mis on võrdsustatud laia matemaatika riigieksamiga.

Info õppekoormuse ning tasuta ja tasulise õppe kohta koos näidetega leiad siit.

Kui eelnev kool on lõpetatud juba varasemast ajast, siis alates 1. detsembrist saab TalTechi avaldust esitades kohe teada, kas lävend on ületatud või ei. Kui nõutud tingimused (haridus, riigieksamid, keskhinne vms) on täidetud, siis pakume õppekohti jooksvalt. Kui eelnev haridus on alles pooleli, siis saab kandidaat oma avalduse staatuseks "tingimuslikult kandideeriv" ja kohapakkumine tuleb alles pärast seda, kui kool lõpetatud ja riigieksamid sooritatud. Sisseastumiskatsega erialadel pakutakse õppekohti siis, kui katse tulemused on selgunud. Viimane aeg õppimatuleku kinnitamiseks on 15. juuli 2020 kell 23.59.

Lävendipõhise vastuvõtuga erialadel pakutakse õppekohta siis, kui kõik vajalikud tingimused on täidetud (nõutud eelnev haridus, katse(d) positiivselt sooritatud). Vastuvõetavaks märkimine toimub jooksvalt alates novembrist (informaatika ja äriinfotehnoloogia erialadel) või veebruarist (sisseastumiskatsetega erialadel, kui katse tulemused on selgunud).

Kui oled SAIS-is oma õppimatuleku kinnitanud ja sinu avaldusel on märge "Tuleb õppima", ei pea rohkem midagi tegema. Sind vormistatakse üliõpilaseks ja oled oodatud sügisel ülikooli. Eelnädal esmakursuslastele algab 24. augustil, sügissemester 31. augustil!

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskülas on kokku 2200 majutuskohta.

Üliõpilaselamusse koha saamiseks tuleb alustada kohataotluse täitmisest e-Kyla infosüsteemi kaudu. Esmakursuslased saavad esitada kohataotlusi eelisjärjekorras.

Loe lähemalt majutusvõimaluste kohta üliõpilaskülas.

Kaitseväkke minekuks tuleb võtta ülikoolist akadeemiline puhkus. Sel juhul ei pea järgmisel aastal uuesti ülikooli kandideerima.

Selleks tuleb viia kaitseressursside ameti teatis ajateenistusse kutsumise kohta oma teaduskonna dekanaati ning kirjutada avaldus akadeemilisele puhkusele minekuks seoses ajateenistuses viibimisega. 

Kui ajateenistusse minek leiab aset juba suvel, siis tuleks pöörduda vastuvott@taltech.ee poole, kus antakse veidi teised juhised.

Osakoormusega õpe tähendab, et õppeaastas peab olema sooritatud vähemalt 30 EAP mahus õppeaineid. Õpe on tasuline. Sedasi õppides ei saa taotleda õppetoetusi, kuid see-eest saad tööandjalt tasulist õppepuhkust. Samuti saad taotleda õppelaenu.

Loe lähemalt õppekoormuse kohta!

Jah, on. Loe lähemalt, kuidas ja mis olümpiaadide, võistluste, konkursside parimad saavad TalTechi sisse eritingimustel: eritingimustel vastuvõtt.