Tallinna Tehnikaülikool

Oled huvitatud automatiseerimisest, digitaliseerimisest ja robotiseerimisest ning tahad tagada ettevõttele paindlikkuse ja suurendada konkurentsivõimet kiiresti muutuvas tööstusmaailmas? Siis on see sinu magistriõppe programm!

Eriala sisu

tööstuse digitaliseerimine

Õppekava keskendub kaasaegsete tööstuse digitaliseerimise- ja ringmajandusealaste teadmiste ning rakendusoskustega inseneride koolitamisele nii Ida-Virumaa tööstust kui ka laiemalt kogu Eesti ning Euroopa Liidu tööjõuturu vajadusi arvestavalt. Lähtudes tööstuse ja majanduse arengusuundadest ning riiklikult seatud eesmärkidest, kus peamisteks võtmesõnadeks on lisandväärtuse tõstmine, jätkusuutlikkus ning rohelised tehnoloogiad, loovad õppekava kaasaegsed õppeained tugeva eelduse kõrgetasemeliste tippspetsialistide väljaõpetamiseks, kellel on oskused ja teadmised seotult tööstuse digitaliseerimise ja ringmajanduse põhimõtetega. Arvestades praegu käimas oleva Tööstus 4.0 ja tulevase Tööstus 5.0 tööstusrevolutsioonide kontseptsioonidega, mille peamiseks eesmärgiks on tootmise efektiivistamine ja paindlikumaks muutmine, on õppetöös kombineeritud kaasaegsed infotehnoloogilised lähenemised ja metoodikad nagu näiteks IoT (Internet of Things), tehisintellekt (AI), suurandmed, tööstusrobotid ja palju muud. Sellest tulenevalt omandavad õppekava lõpetajad vajaliku teadmiste baasi ettevõtete ärimudelite muutmiseks automatiseerimise, digitaliseerimise ja robotiseerimise suunal, et tagada ettevõttele suurem paindlikkus ja konkurentsivõime.

Jätkusuutlikkus hõlmab alati mitmeid valdkondi, sealhulgas taastuvenergia, ökoloogiliselt säästlik tootmine, ringmajandus, keskkonnasõbralikud tooted ja teenused, sotsiaalselt vastutustundlikud ärimudelid ning muud meetmed, mis soodustavad tasakaalu majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete vajaduste vahel.

Sellised lähenemised on suunatud sellele, et ettevõtted ja tööstusharud saaksid toimida nii, et ei kahjustataks keskkonda, säilitataks ressursse, tagataks õiglane ja sotsiaalselt vastutustundlik töökeskkond ning toetataks majanduskasvu jätkusuutlikul viisil. Jätkusuutliku tööstuse põhimõtted on üha olulisemad, kuna ühiskonnad üle maailma püüavad leida viise, kuidas piirata kliimamuutuste mõjusid ja säilitada loodusvarasid.

Õppekaval omandatakse teadmised automatiseerimise, digitaliseerimise ja robotiseerimise vajalikkusest ning praktilised oskused nende rakendamisest jätkusuutliku tööstuse kontekstis. Lisaks omandatakse õpingute käigus teadmised äriprotsesside ja kvaliteedi juhtimisest, rakenduslikus andmesides ning küberkaitsega seotud lahendustest jätkusuutlikus tööstuses.

Programmi põhiained ja valikained nagu Tööstusandmete analüüs ja visualiseerimine, Tootmise digitaliseerimine, Inimese ja roboti koostoime alused, Küberkaitse ja jätkusuutlikkus, Tarkade süsteemide projekteerimine, Tööstusrobootika ja kaasaegne tootmine, Masinnägemine, Äriprotsesside juhtimine ja teised annavad võimaluse läheneda jätkusuutlikkusele süsteemselt, mis teeb programmi unikaalseks.

Samas arvestab õppekava paindlikult üliõpilase huve ja vajadusi, võimaldades õppijal ise kohandada oma õpiprofiil valikainete baasil.

Tutvu jätkusuutliku tööstuse õppekava täisversiooniga

Miks õppida just TalTechis?

Miks õppida jätkusuutlikku tööstust just Kohtla-Järvel Virumaa kolledžis?

  • Kolledž asub tööstuspiirkonnas - tihe koostöö tööstusettevõtetega.
  • Suurepärased praktikavõimalused erialaga seotud ettevõtetes.
  • Kindel töökoht ja kiire erialane karjäär peale lõpetamist.
  • Sinu oskused on tööturul väga nõutud ja hinnatud.

Tulevik

Rakendusliku väljundiga magistrikava läbinul on suurepärased eelised tööturul, sest vajadus magistritasemel teadmistega jätkusuutliku tööstuse spetsialistide järele suureneb kiirelt, eriti rohepöörde kontekstis.

tööstuse digitaliseerimine

Karjäärivõimalused hõlmavad erinevaid ettevõtteid nagu töötlev tööstus, tööstustootmine, energeetika ja kütuste tootmine, ehitusmaterjalide tootmine, infotehnoloogia ja tarkvaratööstus, automaatika ja robootika, keemia- ja farmaatsiatööstus, toitlustus- ja joogitööstus, metsa- ja puidutööstus jne.

Inimene, kellel on sügavad teadmised automatiseerimisest, digitaliseerimisest ja robotiseerimisest, võib leida tööd mitmetes erinevates valdkondades automatiseerimise insenerina (võib töötada süsteemide väljatöötamisel ja haldamisel, mis automatiseerivad tootmisprotsesse, sealhulgas tootmisliine ja masinaid), robootika spetsialistina (võib osaleda robotite projekteerimises, programmeerimises ja hooldamises mitmesugustes tööstusharudes, näiteks tootmises, logistikas või tervishoius), digitaalse tootmise insenerina, IoT (Internet of Things) spetsialistina, tarkvaraarendajana automatiseerimise valdkonnas, andmeanalüütikuna (kasutab andmete analüüsi ja masinõppe oskusi, et saada väärtuslikku teavet automatiseeritud protsesside tõhususe kohta), protsessijuhina, kvaliteedijuhina või tehnilise konsultandina.

Laeb infot...