Tallinna Tehnikaülikool

Kui sind kõnetab innovatsioon, jätkusuutlik mõtteviis ja merekeskkond, on see eriala just Sinule! Meretehnika magistriõppe läbinuna tunned meretööstust laiemalt, omades mitmekülgset insenerikompetentsi. Lõpetajana oled ekspert laeva või muud merekonstruktsiooni projekteerides ja ehitades.

Eriala sisu

TalTech Kuressaare Kolledži meretehnika magistriõppekava on maailma mõistes unikaalne: fookuses on nii uusehitus kui ka laevade kasutuse ajal tehtavad ümberehitused. Meretehnika magistriõppes saad põhjalikud teadmised ujuvkonstruktsioonide disainist, ehitusest ja materjalidest.

Õppekavas on kesksel kohal jätkusuutliku sinimajanduse põhimõtted, kuna meretööstus on 100% seotud säästliku, merekeskkonna hoiu ning ressursi- ja energiatõhususega, milleks kohustavad erinevad õigusaktid, direktiivid ja rahvusvahelised lepped.

Üld- ja põhiõppes saavad tudengid tervikpildi meretehnika sektori hetkeseisust ning arengusuundadest.

Eriõppe valikaineid saad valida kolmes erinevas valdkonnas:

  • meretehnika konstruktsioonid;
  • laevade püstuvus ja hüdrodünaamika;
  • elektrotehnika ja mehhatroonika.

Praktikat ja lisaaineid saad valida ka elektroonika ja tarkade süsteemide valdkonnas

Kuressaare kolledžis loodud sinimajanduse arendus- ja kompetentsikeskusel on mitmeid fookusvaldkondi, millega magistriõppe kava otseselt või kaudselt seondub, näiteks nagu meretehnoloogia, hüdrodünaamika ja konstruktsioonid, tark meri ja targad tehnoloogiad.

Tutvu meretehnika õppekava täisversiooniga

Pane tähele! Õppetöö toimub inglise keeles. Kahel sügissemestril toimub õppetöö TalTechi Kuressaare Kolledžis ning esimesel kevadsemestril Tallinnas TalTechi peamajas. Teise õppeaasta kevadsemester on mõeldud magistritöö teostamiseks ning reaalne asukoht sõltub paljuski lõputöö teemast. Lõputöö kaitsmine toimub Kuressaares.

Praktiline eriala

Õpe on väga praktiline. Füüsilistest katsetest puutub õppija kokku nendega, mis on iseloomulikud just merekeskkonnale – testitakse materjale kliima- ja korrosioonikambris, katsetatakse materjalide väsimustugevust pikaaegse koormuse all (vaata materjalilabori virtuaaltuuri). Kuressaares asub Baltimaade ainus 60-meetrine mudelkatsebassein, kus hinnatakse laevakerede mereomadusi. Bassein on varustatud lainegeneraatoriga, aktiivsummutiga ning kõrgkvaliteediliste allveekaameratega (vaata katsebasseini virtuaaltuuri). Elektroonika- ja disainilaborites koostavad tudengid mitmeid erinevaid süsteeme mere-elektroonika seadmete jaoks. Enne veel, kui mereseadme ehitus pihta hakkab, loovad tudengid selle täieliku mudeli virtuaalkeskkonnas, et seal teha põhjalikke analüüse.

Miks õppida just TalTechi Kuressaare kolledžis?

Saaremaast on kujunenud Eesti laevaehituse vedur. Väikelaevaehitusel Saaremaal on suur regionaalne tähtsus, toimub regulaarne koostöö erasektori ja TalTech Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse vahel. Antud valdkonnas on suur potentsiaal arenemiseks veelgi, eelkõige silmas pidades rohepöördest tulenevaid väljakutseid ning samuti meretuuleparkide arendamist Saaremaa ümbruses.

Meretehnika magistriõppe läbinuna

  1. omad süsteemset ülevaadet laevaehituse printsiipidest, merendusvaldkonna eripäradest ja regulatsioonidest;
  2. rakendad omandatud laiapõhilisi teadmisi valdkonna ettevõtetest lähtuvate ülesannete või teadusprobleemide lahendamisel, analüüsimisel ja hindamisel;
  3. oskad kasutada kaasaegseid simulatsiooni- ja modelleerimistehnikaid ning rakendada IT vahendeid nii inseneritehniliste ülesannete kui praktiliste probleemide lahendamisel;
  4. tunned erinevate materjalide omadusi ning oskad teha nende osas parimaid valikuid;
  5. tunned tootmise planeerimise ja korraldamise põhimõtteid ning hindad erinevate tootmistehnoloogiate ja tootmisprotsesside kasutamist meretehnika komponentide loomisel;
  6. kavandad ärimudelit, arvestades toote/teenuse väärtuspakkumist kliendile, nõudlust, konkurentsi, ressursse, müügivõimalusi ja teisi mõjutavaid tegureid;
  7. omad meeskonnatöö kogemust püstitatud eesmärkide saavutamisel.

Kuula eriala tutvustavat podcasti

Tulevik

Meretehnika spetsialistide vajadus on tugevas kasvutrendis.  Pidevalt arenevas meretööstuses on meretehnika magistri lahendada rohepöörde väljakutsed – säästlikest materjalidest merekonstruktsioonide arendamine, laevade ümberehitus kliimaneutraalsete kütuste jaoks, ujuvate tuulikute ehitus merre… Kõik need väljakutsed vajavad just laia silmaringiga meretehnika spetsialiste.

Meretehnika magistrikaadiga on maailm Sulle valla. Sinu tulevasteks töökohtadeks on rahvusvahelised meretööstusettevõtted ja insenertehnilisi lahendusi pakkuvad ettevõtted. Samuti on võimalus rakendada teadmisi erialases teadus- ja arendustegevuses ning jätkata õpinguid doktoriõppes nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka mujal, sh väljaspool Eestit. 

Lõpetajana oled ekspert laeva või muud merekonstruktsiooni projekteerides ja ehitades ning võid töötada kõrgepalgalise insenerina või tootmisjuhina laevatehases, projekteerijana inseneribüroos, teadurina teadus-arendusasutuses. Ei ole harv nähtus, kui lõpetajast saab edukas ettevõtte asutaja ja juht.

Kuressaare kolledži õppetöö

KEDA OOTAME ÕPPIMA?

Meretehnika magistrikavasse on õppima oodatud õppurid nii Eesti ülikoolidest kui välisülikoolidest, kuid eelduseks on bakalaureusekraad mõnel tehnilisel erialal. Võimalikeks kandideerijateks on näiteks Tallinna Tehnikaülikooli meretehnika ja väikelaevaehituse rakenduskõrghariduse õppekava lõpetajad, tootearenduse ja tootmistehnika eriala lõpetajad, rakendusfüüsika bakalaureusekava või integreeritud tehnoloogiate bakalaureusekava lõpetajad. 

Vaata siit kandideerimise nõudeid

Laeb infot...