Tallinna Tehnikaülikool

Personalijuhtimisel on igas organisatsioonis, olgu need siis väikesed või suured, väga oluline funktsioon. Ilma personalijuhtimiseta ei saaks organisatsioonid tõhusalt värvata ja hoida töötajaid, parandada ja tõhustada organisatsiooni tegevust ning nad ei suudaks säilitada tervet, positiivset ja toetavat töökultuuri ja -keskkonda. 

Eriala sisu

Personalijuhtimine on organisatsioonidele nii oluline, et paljud nimetavad seda ettevõtte südameks ja hingeks. Personalijuhtimisel on palju eesmärke, mis võivad organisatsiooni oskusliku juhtimisega oluliselt parandada ja edendada või oskamatu juhtimise korral negatiivselt mõjutada.

Meie õppekava eesmärgiks ongi anda personalitöö alased teadmised ja oskused, mis toetavad organisatsiooni tõhusamat ja tulemuslikku juhtimist. Õppekavas keskendutakse teadmiste-oskuste andmisele, mis on seotud personalijuhtimise põhifunktsioonide kvaliteetsema rakendamisega, mis tagavad nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonide jätkusuutlikkuse ja parema konkurentsivõime. Õppekava koostamisel on lähtutud personalijuhi kutsestandardis 6 ja 7 sätestatud kompetentsidest ja EAPM (European Association of People Management) suunistest.

  • Personalijuhtimise üks peamisi eesmärke on aidata kaasa organisatsiooni edukuse ja jätkusuutlikkuse tagamisele, tagades pädevate töötajate palkamise ja pideva koolituse.
  • Personalijuhtimise teine eesmärk on tagada organisatsiooni erinevate üksuste või osakondade vahelist koordinatsiooni.
  • Personalijuhtimise olulisim eesmärk on töötajate hoidmine ja rahulolu tagamine ja seda läbi ühiskondlike ja eetiliste mudelitega kursis olemise, psühholoogiliselt terve töökultuuri loomise, töötajate vaimse ja füüsilise tervise hoidmise ning töö- ja eraelu tasakaalu hoidmise.

TUTVU PERSONALIJUHTIMISE ÕPPEKAVA täisversiooniga

Tulevik

TalTech magistriprogrammi personalijuhtimise erialal teeb teistest erinevaks see, et meie õppekava järgib personalijuhi kutsestandardit 6 ja 7 ning hõlmab kõiki personalitöö ja -juhtimisega seotud valdkondi.

Personalijuhtimine on majandusülene valdkond. Sõltumata sektorist, ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast on personalitöö oluline osa iga ettevõtte või organisatsiooni strateegilises juhtimises. Inimesed on asutuse kalleim vara, õige personalijuhtimine tagab ettevõtte edukuse ning seda ei saa teha robot. Seega võib kindlalt öelda, et personalijuhtimine ei ole niisugune eriala, mille lähemas tulevikus suudaks ära teha tehisintellekt. Personalijuhtimine on ajas pidevalt arenev ja muutuv ning siin on palju võimalusi ka selleks, et uurida, teha teadust ja arendada eriala kaugemale.

  • Personalijuhtimise magistriõppe tudeng Jane Barbo räägib oma õpikogemusest ja annab soovitusi neile, kes kaaluvad õppekavale kandideerimist. Loe intervjuud temaga siit.

Laeb infot...