Tallinna Tehnikaülikool

Rakendusfüüsika ja andmeteaduse magistrikava on mõeldud neile, kes on huvitatud innovatiivsete lahenduste loomisest. Programm pakub interdistsiplinaarset haridust, mis sisaldab andmeteadust, füüsikat, infotehnoloogiat, inseneriteadust, matemaatikat ja nendega seonduvat.

Eriala sisu

Õpingud hõlmavad teaduspõhises tööstuses tegutsevale spetsialistile vajalikke teadmisi. Mõned näited: teadusarvutused, matemaatiline modelleerimine, pideva keskkonna mehaanika, komplekssüsteemid ja iseorganiseerumine jne. Lisaks saad valida teoreetiliste või praktiliste valikainete vahel nagu süsteemibioloogia, mikroskoopia, tahke keha ja pooljuhtide füüsika, turbulents ja segunemine, praktiline elektroonika ja spektroskoopia, lineaarsed ja mittelineaarsed lained jne.

Tippspetsialistide juhendatud magistritöö teemade valik on väga lai - alates kosmoloogia ja suure energiaga osakeste füüsikast (koostöös KBFIga) ning materjaliteadusest kuni interdistsiplinaarne füüsikani. Viimane muideks hõlmab väga erinevaid valdkondi, mis esialgu ei tundu füüsikaga kuidagi seotud olevat (näiteks majandus, kirjandus, kunst). Võimalike teemadega saad tutvuda loodusteaduskonna kodulehel rakendusfüüsika ja andmeteaduse õppekava all.

Tutvu rakendusfüüsika ja andmeteaduse õppekava täisversiooniga

Tulevik

Selle eriala lõpetanul on teadmised ja oskused, et olla insener või projektijuht kõrgtehnoloogiaga tegelevates start-up-ettevõtetes või firmades, mille tegevusalad on seotud energeetikaga, nanotehnoloogiaga, materjaliteadusega, andeteadusega, laboratoorsete mõõtmistega, rakendusmatemaatikaga jne.

Kui sind huvitab teadus, siis see eriala on heaks stardiks reaal- ja loodusteadustes oma teadustöö alustamiseks. Meie lõpetajaid kohtab väga erinevates uurimisprojektides mis on seotud erinevate reaal-, loodusteaduste ja inseneeria valdkondadega aga ka kaugemalgi.

Hea loogilise mõtlemise ja analüüsioskuse tõttu on meie lõpetajad hinnatud ka neil töökohtadel, kus ei lähe vaja otseselt matemaatikat ja füüsikat, küll aga head analüüsioskust – näiteks tootmises, IT- valdkonnas jm. Tugev reaalteaduste, matemaatika ja andmeteaduse baas ühes loogilise mõtlemisega annab võimaluse töötada spetsialistina väga paljudes valdkondades. Laiale baasile on lihtne spetsiifilisi teadmisi juurde õppida juba sind huvitavas kitsamas valdkonnas – seda nii kohe lõpetamise järel kui ka aastate pärast.

Miks õppida rakendusfüüsikat ja andmeteadust just TalTechis?

  • Siit saad interdistsiplinaarse hariduse, mis hõlmab korraga kolme suunda (füüsika, matemaatika ja andmeteadus) ja nende vahelisi seoseid. Selle võrra on tulevikus rohkem kui kolm korda rohkem võimalusi.
  • Loogiline mõtlemine ja laiad teadmised erinevatest valdkondadest ühes IT-oskustega teevad sinust spetsialisti, keda vajavad väga erineva suunitlusega ettevõtted ja organisatsioonid.
  • Üliõpilasena saad tegutsed tänapäevaste uurimusteemadega kaasaegsetes laboratooriumides uurimisrühmades küberneetika instituudis, meresüsteemide instituudis ning keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis. Seega leiab igaüks endale sobiva valdkonna.
  • Lai valik lõputööde teemasid nii praktilisema kui ka teoreetilisema kallakuga.

Vaimustav-nakatav füüsikavilistlane Liisa Arro. Kuula tema podcasti

Laeb infot...