Tallinna Tehnikaülikool

EuroTeQaThon on probleemõppe projekti Collideri lõppsündmus, kus vastakuti astuvad kõik EuroTeQi partnerülikoolide parimad tudengimeeskonnad. TalTechist osaleb võistlusel kolm tiimi. EuroTeQaThon toimub 10.-12. juunil 2022. 

Igas partnerülikoolis – Tallinna Tehnikaülikool, Müncheni Tehnikaülikool (TUM), Taani Tehnikaülikool (DTU), Eindhoveni Tehnikaülikool (TU/e), École Polytechnique (L´X) ja Tšehhi Tehnikaülikool (CTU) – toimusid kevadsemestril kohalikud probleemõppe võistlused. Meeskonnad pidid lahendama ettevõtete või organisatsioonide väljakutseid kolmes valdkonnas – linnad, tarbimine ja energia. Võistluse peateemaks oli “Leave no Waste behind”. Iga ülikooli valis välja kolm parimat meeskonda, üks igast kategooriast, kes pääsesid EuroTeQaThon lõppvõistlusele. 

TalTech Waste Challenge parimate ideedega ja meeskondadega saab tutvuda siin.

Iga partnerülikooli parimad hakkavad oma ideid edasi arendama ja rahvusvahelises keskkonnas võistlema 10.-12. juunil EuroTeQaThon võistlusel, mis toimub samaaegselt kolmes Euroopa ülikoolis: TalTech väisab DTU-d, L'X külastab TU/e-d ja CTU läheb TUM-i.

EuroTeQaThoni võitjameeskondi ootab ees ühisreis Brüsselisse 20.–21. juunil 2022. Seal kohtuvad võitjad, keda on kokku kuni 15, Euroopa Komisjoni esindajatega ja saavad nendega mõtteid vahetada, tutvustades neile oma võidukaks osutunud ideid.

Tutvu EuroTeQaThoni ja täpsema päevakavaga (juhime tähelepanu , et ajakava on CEST aegadega).

Võistlust saab jälgida veebi vahendusel.

EuroTeQ Collider on Euroopa tehnikaülikoolide ühine, väljakutsetel põhinev interdistsiplinaarne õppeaine, mis toimus esimest korda 2022. aasta kevadel. Collideri eesmärgiks on rühmatööde (4–6 liiget) tulemusel välja töötada lahendusi, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda hoidvad ning ühiskonna vajadusi arvestavad. Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. Collider on heaks võimaluseks välja töötada metoodikaid, mis toetavad koosloome, innovatsiooni ja teaduse integreerimist õppeprotsessi.

EuroTeQ Engineering University on 3-aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt.

EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Laeb infot...