Tallinna Tehnikaülikool

Mikrokraadid

Tartu kolledžis saab alates 2022. aasta sügisest õppida väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade. Kuni kaks semestrit kestev õpe toimub koos statsionaarsete tudengitega tasemeõppe tunniplaani alusel.

Kava läbimist kinnitab täiendusõppe tunnistus ning õppe läbinuil on tasemeõppesse õppima asudes võimalik taotleda õppeainete arvestamist õpingute osana. Õpe on tasuline, 1 EAP on 49 eurot.

Mikrokraadiõpe algab kolledžis uuesti 2023. aasta septembris. Vastuvõtu avame 2023. a juunis.

Soovid rakendada oma töös ringmajanduslikku lähenemist ning aidata seeläbi kaasa kliimamuutuse aeglustumisele? Kui jah, siis ootab see mikrokraadikava just Sind! Kaval õppides saad teadmisi ringmajandusest, tööstuslikest ökosüsteemidest ja keskkonnasõbralikest meetmetest, mida toodete või teenuste disainimisel rakendada. Õpid tundma olelusringipõhist lähenemist ning toodete ja teenuste keskkonnakoormuse leidmist.

Kandideeri

Taastumatute ressursside varud vähenevad aasta-aastalt ning üha suurem on vajadus materjalide teisese toorme järele. Kuidas luua süsteeme, kus ühe ettevõtte jäägid on teisele ettevõttele väärtuslikuks tootmissisendiks? Sellel mikrokraadikaval õpid tundma materjalide taaskasutuse tehnoloogiaid ja ökodisaini põhialuseid, et aidata läbi oma igapäevase töö kaasa keskkonnasõbralikumale tulevikule! 

Kandideeri

Sul on juba insenerikutse, kuid oma senise ettevalmistese raames ei ole õppinud palkmajade ehitamist ning renoveerimist? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalidega. Kava läbides saad ka teadmised biokahjustustest, konserveerimisbioloogiast ning Eesti ehituspärandist.

Kandideeri

Sul on juba insenerikutse, kuid oma senise ettevalmistuse raames ei ole õppinud moodulmajade projekteerimist ja ehitamist? See mikrokraad annab hea võimaluse omandada uued teadmised oma ala professionaalsete praktikute abiga!

Kandideeri

Avatud õpe

Avatud õppes on võimalik läbida tasemeõppe aineid täiendusõppena. Õppetöö toimub koos üliõpilastega. Avatud õppes õppides on valitud tempos võimalik jõuda ülikooli diplomini, kuid võib valida ka ainult üksikuid enesetäiendamiseks vajalikke õppeaineid. Õpe on tasuline, 1 EAP on 49 eurot.

Soovitame kevadsemestriks tööstusökoloogia magistriõppe aineid:

Tööstuslikud ökosüsteemid (6EAP) 

Praktiline keskkonnaökonoomika (6EAP)  

Tööstusökoloogia eriala toimub sessioonõppena!

Kogu ülikooli avatud õppe pakkumistega saab tutvuda siin