Tallinna Tehnikaülikool

Tasemetestid ja -tunnistused

Keelte ja kommunikatsiooni keskus hindab akadeemilise- ja tugipersonali, üliõpilaste ja sisseastujate keeleoskustaset ja väljastab vastavaid tunnistusi.

Tallinna Tehnikaülikooli keelte ja kommunikatsiooni keskuse inglise keele testid on suunatud:

 • Euroopa stipendiumi- ja vahetusprogrammidesse kandideerivatele TalTechi üliõpilastele inglise keele taseme määramiseks  (Test Option 1 või Test Option 2).  
 • TalTechi ingliskeelsetele õppekavadele kandideerivatele üliõpilaskandidaatidele inglise keele taseme määramiseks (Test Option 2). 

Testide lühikirjeldus

Test Option 1 (30€)
Length: 60 minutes
Content of the test:

 • Written Test (a multiple-choice grammar and vocabulary test)
 • Speaking Test (discussion in pairs)


Test Option 2 (45 €)
Length: 2.5 hours
Content of the test

 • Writing Test (an argumentative essay)
 • Listening Test (listening for detail and gap-filling tasks)
 • Reading Test (reading comprehension and vocabulary tasks)
 • Speaking Test (discussion in pairs)

NB! Inglise keele testi saab uuesti sooritada neli kuud pärast esimest katset.

Testimise eest saab tasuda  pangaülekandega. Maksekorraldusele tuleb märkida:
Makse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
Arveldusarve number: EE201010052037382001 (SEB Pank AS)  või   EE452200221013295225 (Swedbank AS)
Selgitus: „Inglise keele taseme test, objekt 01HL, nimi“.

TESTID 2022


18.10.2022   12:00  SOC-423
06.12.2022   12:00 SOC-423
 

Palun saatke   registreerimisvorm  ja maksekorralduse koopia  Aia Bondarenkole

Keelte ja kommunikatsiooni keskus annab välja tasemetunnistusi:

 • TalTechis sooritatud akadeemilise võõrkeele eksami või teadusvõõrkeele eksami tulemuste alusel (tagasiulatuvalt kuni 3 aastat) - 12 €
 • Keeleõppes osalevatele üliõpilastele õppejõu hinnangu alusel (kui õppeaine mahust on läbitud 2/3) - 12 €
 • Tasemetesti ja vestluse alusel - 30 €
 • Tasemeeksami (4 osaoskust) alusel - 45 €

Tunnistuse väljastamise eest saab tasuda pangaülekandega. Maksekorraldusele tuleb märkida:

Makse saaja:                  Tallinna Tehnikaülikool
Arveldusarve number: EE201010052037382001 (SEB Pank AS)  või
                                          EE452200221013295225 (Swedbank AS)
Selgitusse kirjutage „Tasemetunnistuse väljastamine, objekt 01HL, nimi“.

Tasemetunnistuse taotlus ja maksekorralduse koopia palun saatke  Aia Bondarenkole. Tunnistuse koopia (pdf dokument) saadetakse tunnistuse taotleja e-posti aadressile 5 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest või testi sooritamisest.